ปลัด

สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

บริการปรึกษาข้อกฏหมายท้องถิ่น

Tourist Infomation Online

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวสารอาเซียน

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

ชำระภาษี ของ ชม.สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/07/2557
วันนี้
117
เมื่อวานนี้
80
เดือนนี้
2,529
เดือนที่แล้ว
3,293
ปีนี้
26,128
ปีที่แล้ว
33,887
ทั้งหมด
192,458
ไอพี ของคุณ
44.200.117.166

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
หัวข้อวันที่
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 256415 พฤศจิกายน 2564
รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พฤษภาคม 256404 มิถุนายน 2564
รายงานการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2564 (ผด.3) งวดที่116 เมษายน 2564
การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ22 มกราคม 2564
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ หมู่ที่ 1 บ้านโป่งแยงในตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยงกำหนดและป้ายโครงการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 สิงหาคม 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ หมู่ที่ ๑ บ้านโป่งแยงใน ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยงกำหนดและป้ายโครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 11 สิงหาคม 2563
ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ หมู่ที่ 1 บ้านโป่งแยงใน 07 สิงหาคม 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ หมู่ที่ 1 บ้านโป่งแยงใน ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยงกำหนดและป้ายโครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06 สิงหาคม 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งเเยง22 มกราคม 2563
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256309 ตุลาคม 2562
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)24 เมษายน 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 256130 เมษายน 2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. พร้อมราวกันตกข้างโบสถ์เซเว่นเดย์ หมู่ที่ 918 เมษายน 2561
แบบฟอร์มการจัดทำประกาศราคากลาง31 ตุลาคม 2560
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มต้นบ้านนายสงวน ถึง สามแยกหน้าวัด หมู่ 6 บ้านแม่สาให03 กรกฎาคม 2560
1 2 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. 64 – ธ.ค. 64) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกองคลังและกองช่าง06 มกราคม 2565
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯไตรมาสที่4ประจำปี256330 กันยายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯไตรมาสที่3ประจำปี256314 กรกฎาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯไตรมาสที่2ประจำปี256310 เมษายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯไตรมาสที่1ประจำปี256304 มีนาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. 62 – ก.ย. 62) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256230 กันยายน 2562
ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบวกเต๋ย ม.8 บ.บวกเต๋ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 กรกฎาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. 62 – มิ.ย. 62) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256201 กรกฎาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. 62 – มี.ค. 62) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256230 พฤษภาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. 61 – ธ.ค. 61) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256210 พฤษภาคม 2562
ราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารพันธุกรรมพืช หมู่ที่ 5 บ้านปงไคร้17 เมษายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ01 เมษายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม)ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2/2561 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 31 ตุลาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์และวารสารฯลฯที่ใช้ในที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้านขององค์การบริ31 ตุลาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หนังสือพิมพ์และวารสารฯลฯที่ใช้ในที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน เดือน ตุลาคม 25601 ตุลาคม 2561
1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศราคากลาง
หัวข้อวันที่
ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารพันธุกรรมพืช หมู่ที่ 5 บ้านปงไคร้ ด้วยวิธีประก24 เมษายน 2562
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้างท่อลอด คสล. พร้อมราวกันตก หมู่ที่ 419 เมษายน 2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้างหอถังสูง พร้อมขยายระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 519 เมษายน 2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณขยายระบบประปาชุมชนจากบ่อน้ำซับ หมู่ที่ 219 เมษายน 2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้างลานเศรษฐกิจชุมชนโป่งแยง (ตลาดประชารัฐ)19 เมษายน 2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณถมดินธรรมชาติไหล่ทางถนนสายหลัก หมู่ที่ 518 เมษายน 2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 6 เริ่มต้นบ้านนายยิ่งถึงนายซาง18 เมษายน 2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 918 เมษายน 2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้างพนังกันดิน คสล. พร้อมพนังกั้นน้ำ คสล. หมู่ที่ 117 เมษายน 2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้างรั้ว คสล. ด้านหน้า ศพด.บ้านโป่งแยงใน17 เมษายน 2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมชนิดช่องเดียว พร้อมราวกันตก หมู่ที่ 317 เมษายน 2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้างสนามเด็กเล่นในร่ม ศพด.บ้านโป่งแยงนอก หมู่ที่ 211 เมษายน 2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้างสนามเด็กเล่นในร่ม ศพด.บ้านผานกกก หมู่ที่ 911 เมษายน 2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณขุดบ่อขยะแบบฝังกลบ (เขตกองขาน) หมู่ที่ 2 11 เมษายน 2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้างสนามเด็กเล่นในร่ม ศพด.บ้านบวกจั่น หมู่ที่ 711 เมษายน 2561
1 2 3 4 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร)
หัวข้อวันที่
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักปลัด เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖12 เมษายน 2566
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 256603 เมษายน 2566
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 256601 มีนาคม 2566
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 256601 กุมภาพันธ์ 2566
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 256503 มกราคม 2566
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 01 ธันวาคม 2565
รายงาน สขร. ประจำเดือน เมษายน 256401 พฤษภาคม 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 256402 เมษายน 2564
รายงาน สขร. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ปีงบ 256401 มีนาคม 2564
รายงาน สขร. ประจำเดือน มกราคม 2564 ปีงบ 256404 กุมภาพันธ์ 2564
รายงาน สขร. ประจำเดือน ธันวาคม 2563 ปีงบ 256408 มกราคม 2564
รายงาน สขร. ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ปีงบ 256402 ธันวาคม 2563
รายงาน สขร. ประจำเดือน ตุลาคม 2563 ปีงบ 256402 พฤศจิกายน 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 256130 เมษายน 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 256130 มีนาคม 2561
1 2 3 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1