สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

เบี้ยยังชีพ

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

บริการปรึกษาข้อกฏหมายท้องถิ่น

Tourist Infomation Online

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวสารอาเซียน

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/07/2557
วันนี้
18
เมื่อวานนี้
80
เดือนนี้
1,981
เดือนที่แล้ว
2,651
ปีนี้
27,062
ปีที่แล้ว
30,362
ทั้งหมด
99,211
ไอพี ของคุณ
3.238.107.166

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ หมู่ที่ 1 บ้านโป่งแยงในตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยงกำหนดและป้ายโครงการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 สิงหาคม 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ หมู่ที่ ๑ บ้านโป่งแยงใน ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยงกำหนดและป้ายโครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 11 สิงหาคม 2563
ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ หมู่ที่ 1 บ้านโป่งแยงใน 07 สิงหาคม 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ หมู่ที่ 1 บ้านโป่งแยงใน ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยงกำหนดและป้ายโครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06 สิงหาคม 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งเเยง22 มกราคม 2563
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256309 ตุลาคม 2562
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)24 เมษายน 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 256130 เมษายน 2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. พร้อมราวกันตกข้างโบสถ์เซเว่นเดย์ หมู่ที่ 918 เมษายน 2561
แบบฟอร์มการจัดทำประกาศราคากลาง31 ตุลาคม 2560
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มต้นบ้านนายสงวน ถึง สามแยกหน้าวัด หมู่ 6 บ้านแม่สาให03 กรกฎาคม 2560
โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก(บริเวณสนามกีฬา) หมู่ 10 บ้านแม่สาน้อย20 มิถุนายน 2560
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. 62 – ก.ย. 62) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256230 กันยายน 2562
ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบวกเต๋ย ม.8 บ.บวกเต๋ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 กรกฎาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. 62 – มิ.ย. 62) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256201 กรกฎาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. 62 – มี.ค. 62) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256230 พฤษภาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. 61 – ธ.ค. 61) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256210 พฤษภาคม 2562
ราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารพันธุกรรมพืช หมู่ที่ 5 บ้านปงไคร้17 เมษายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ01 เมษายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม)ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2/2561 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 31 ตุลาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์และวารสารฯลฯที่ใช้ในที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้านขององค์การบริ31 ตุลาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หนังสือพิมพ์และวารสารฯลฯที่ใช้ในที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน เดือน ตุลาคม 25601 ตุลาคม 2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกตามโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอก01 ตุลาคม 2561
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาส 4)01 ตุลาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) ช่วงภาคเรียนที่ 1/2561 28 กันยายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน 82-3405 เชียงใหม่03 กันยายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าฯพระบรมราชิณีนาถ07 สิงหาคม 2561
12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศราคากลาง
หัวข้อวันที่
ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารพันธุกรรมพืช หมู่ที่ 5 บ้านปงไคร้ ด้วยวิธีประก24 เมษายน 2562
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้างท่อลอด คสล. พร้อมราวกันตก หมู่ที่ 419 เมษายน 2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้างหอถังสูง พร้อมขยายระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 519 เมษายน 2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณขยายระบบประปาชุมชนจากบ่อน้ำซับ หมู่ที่ 219 เมษายน 2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้างลานเศรษฐกิจชุมชนโป่งแยง (ตลาดประชารัฐ)19 เมษายน 2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณถมดินธรรมชาติไหล่ทางถนนสายหลัก หมู่ที่ 518 เมษายน 2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 6 เริ่มต้นบ้านนายยิ่งถึงนายซาง18 เมษายน 2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 918 เมษายน 2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้างพนังกันดิน คสล. พร้อมพนังกั้นน้ำ คสล. หมู่ที่ 117 เมษายน 2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้างรั้ว คสล. ด้านหน้า ศพด.บ้านโป่งแยงใน17 เมษายน 2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมชนิดช่องเดียว พร้อมราวกันตก หมู่ที่ 317 เมษายน 2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้างสนามเด็กเล่นในร่ม ศพด.บ้านโป่งแยงนอก หมู่ที่ 211 เมษายน 2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้างสนามเด็กเล่นในร่ม ศพด.บ้านผานกกก หมู่ที่ 911 เมษายน 2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณขุดบ่อขยะแบบฝังกลบ (เขตกองขาน) หมู่ที่ 2 11 เมษายน 2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้างสนามเด็กเล่นในร่ม ศพด.บ้านบวกจั่น หมู่ที่ 711 เมษายน 2561
1234>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร)
หัวข้อวันที่
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 256130 เมษายน 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 256130 มีนาคม 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 256128 กุมภาพันธ์ 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 256131 มกราคม 2561
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 256015 มกราคม 2561
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 256015 มกราคม 2561
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 256015 มกราคม 2561
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 256015 มกราคม 2561
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 256015 มกราคม 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 256029 ธันวาคม 2560
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256102 ตุลาคม 2560
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 256013 มิถุนายน 2560
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 256013 มิถุนายน 2560
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 256013 มิถุนายน 2560
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 256013 มิถุนายน 2560
12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1