สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

เบี้ยยังชีพ

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

บริการปรึกษาข้อกฏหมายท้องถิ่น

Tourist Infomation Online

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวสารอาเซียน

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

ชำระภาษี ของ ชม.

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/07/2557
วันนี้
38
เมื่อวานนี้
80
เดือนนี้
1,114
เดือนที่แล้ว
2,413
ปีนี้
12,148
ปีที่แล้ว
29,374
ทั้งหมด
113,671
ไอพี ของคุณ
35.171.146.141
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการชำระภาษี/ค่าธรรมเนียม ผ่านเว็บไซต์ของ ฝ่ายเร่งรัดจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเซียงใหม่
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนา
ด้านการจัตเก็บรายได้ทุกประเภทให้สามาถชำระภาษีคำธรรมเนียม หรือรายได้อื่น ๆ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
ออนไลน์ เพื่อเปิดช่องทางเลือกในการชำระค่าภาษี/ ค่าธรรมเนียม ให้กับผู้ประกอบการที่มีหน้าที่ต้องชำระภาษี
หรือการชำระค่าบริการต่าง ๆ ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเซียงใหม่ ให้ได้รับความสะดวกและประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาชำระภาษี/ค่าธรรมเนียม ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเซียงใหม่ โดยมีรายละเอียด ในเวปไซค์นี้ http://chiangmaipao.info/index.asp

 
03 มีนาคม 2564