สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

เบี้ยยังชีพ

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

บริการปรึกษาข้อกฏหมายท้องถิ่น

Tourist Infomation Online

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวสารอาเซียน

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/07/2557
วันนี้
19
เมื่อวานนี้
80
เดือนนี้
1,981
เดือนที่แล้ว
2,651
ปีนี้
27,062
ปีที่แล้ว
30,362
ทั้งหมด
99,211
ไอพี ของคุณ
3.238.107.166


ลุยแจกเบี้ยยังชีพเข้าบัญชีธนาคาร 100% ป้องกันไวรัสโควิด - 19

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่าจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ที่กำลังระบาดหนักอยู่ในขณะนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง จึงได้มีนโยบายปรับแนวทางการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อเอดส์ จากเดิมที่มีผู้มีสิทธิบางส่วนแจ้งความประสงค์ขอรับเบี้ยยังชีพเป็นเงินสด ให้เปลี่ยนเป็นการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้มีสิทธิหรือผู้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ เพื่อลดการสัมผัสธนบัตรซึ่งอาจมีเชื้อไวรัสปะปนอยู่ และลดการรวมกลุ่มของประชาชนจำนวนมากตามนโยบาย Social Distancing ของรัฐบาล

ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยงได้เริ่มดำเนินการรณรงค์ปรับเปลี่ยนวิธีการรับเงินจากรับเงินสดเป็นการโอนเข้าบัญชีธนาคารมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นมา และในเดือนเมษายน 2563 นี้จะเป็นเดือนแรกที่ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพทั้งหมด 1,167 คน ของตำบลโป่งแยงจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผ่านทางบัญชีธนาคารที่ได้แจ้งไว้ โดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง จะเป็นผู้โอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการให้แก่ผู้มีสิทธิโดยตรง ส่วนผู้ติดเชื้อเอดส์นั้นทางองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยงจะยังคงเป็นผู้โอนให้แก่ผู้มีสิทธิตามเดิม

ทั้งนี้ผู้มีสิทธิสามารถเช็คยอดเงินเบี้ยยังชีพที่โอนเข้าบัญชีได้ในทุกวันที่ 10 ของเดือน (กรณีตรงกับวันหยุด จะเลื่อนขึ้นมาเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนถึงวันหยุด) ผ่านการปรับสมุดบัญชีธนาคาร ตู้เอทีเอ็ม อินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง หรือแอพพลิเคชั่นของธนาคารที่ใช้ลงทะเบียน หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่องานพัฒนาชุมชน สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง ได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 053-106553 ต่อ 11 ในวันและเวลาราชการ


 
09 เมษายน 2563