สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

เบี้ยยังชีพ

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

บริการปรึกษาข้อกฏหมายท้องถิ่น

Tourist Infomation Online

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวสารอาเซียน

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/07/2557
วันนี้
17
เมื่อวานนี้
80
เดือนนี้
1,981
เดือนที่แล้ว
2,651
ปีนี้
27,062
ปีที่แล้ว
30,362
ทั้งหมด
99,211
ไอพี ของคุณ
3.238.107.166


ยกเลิกโครงการให้ความช่วยเหลือ นักเรียน นักศึกษาในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ ยกเลิกโครงการให้ความช่วยเหลือ นักเรียน นักศึกษาในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 2/2563 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโลนา (COVID) จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโลนาหรือโรคโควิด -19 มีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นโดยมีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นทุกวัน ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติอต่อจังหวัดเชียงใหม่ ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2563 ให้สถานที่ในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด แออัด เบียดเสียดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ถือปฏิบัติ นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง ได้ตระหนักถึงมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโลนา (COVID)) จึงขอยกเลิกโครงการให้ความช่วยเหลือ นักเรียน นักศึกษาในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน เอกสารรายละเอียดตามแนบ ความคืบหน้าโปรดติดตามต่อไป หรือสอบถามเพิ่มเติม ใน inbox เพ


 
24 มีนาคม 2563