ปลัด

สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์

เบี้ยยังชีพ

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

บริการปรึกษาข้อกฏหมายท้องถิ่น

Tourist Infomation Online

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวสารอาเซียน

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

ชำระภาษี ของ ชม.

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/07/2557
วันนี้
51
เมื่อวานนี้
39
เดือนนี้
39
เดือนที่แล้ว
2,870
ปีนี้
23,874
ปีที่แล้ว
30,920
ทั้งหมด
156,317
ไอพี ของคุณ
3.235.173.74
ประชาสัมพันธ์ การจัดตั้งชมรมกีฬา ประจำปี พ.ศ.2565

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง   มีนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุน การกีฬา และนันทนาการ ตามความสนใจของประชาชนในตำบลโป่งแยง   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชน  ได้ร่วมเล่นกีฬา ออกกำลังกาย เพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยให้สมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันโรคภัยไข้เจ็บอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ยังเป็นฝึกฝนให้มีความอดทนมีระเบียบวินัย รู้รักสามัคคี มีความเอื้ออาทรต่อกัน สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมร่วมกันอย่างมีความสุข ภายใต้หลักการที่ว่า “กีฬาสร้างตน คนสร้างชาติ” จึงขอเชิญชวน เยาวชน และผู้สนใจในการ    ออกกำลังกายประเภทต่างๆ  จัดตั้งชมรมกีฬา โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการจัดตั้งตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้


 
05 มกราคม 2565


ไฟล์เอกสาร Word