ปลัด

สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์

เบี้ยยังชีพ

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

บริการปรึกษาข้อกฏหมายท้องถิ่น

Tourist Infomation Online

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวสารอาเซียน

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

ชำระภาษี ของ ชม.

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/07/2557
วันนี้
54
เมื่อวานนี้
39
เดือนนี้
39
เดือนที่แล้ว
2,870
ปีนี้
23,874
ปีที่แล้ว
30,920
ทั้งหมด
156,317
ไอพี ของคุณ
3.235.173.74
กิจกรรมการประกวดภาพถ่าย

1. ส่ง File ภาพต้นฉบับเข้าประกวดทาง E-mail pongyaeng.gallery@gmail.com ขนาดพิกเซลด้านกว้าง 1,200 พิกเซลด้านยาวตามสัดส่วนของภาพโดยภาพดังกล่าวไม่เคยเผยแพร่หรือส่งเข้าประกวดมาก่อนและให้โพสภาพที่เพจ FBรีวิวโป่งแยงพร้อมบรรยาย https://www.facebook.com/ReviewPongyeang/

2. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดสามารถตกแต่งภาพได้ แต่ต้องไม่บิดเบือนหรือต่อเติมองค์ประกอบภาพ ที่ทำให้ภาพผิดไปจากความเป็นจริง

3.ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องตั้งชื่อภาพ แนวคิดในการถ่ายภาพโดยกระชับระบุสถานที่ถ่ายภาพ ชื่อและนามสกุลผู้ถ่ายทั้งภาษาไทยและถาษาอังกฤษพร้อมเบอร์โทรศัพท์และช่องทางการติดต่ออื่นๆ

4.ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดทุกคนต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการหากฝ่าฝืนจะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าประกวดหรือรับรางวัล

5.คณะกรรมการตัดสินเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการในการตัดสินภาพถ่ายโดยยึดแนวปฏิบัติที่เป็นมาตราฐานสากลและผลการตัดสินให้ถือเป็นที่สุดโดยฟ้องร้องมิได้

6.ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นภาพที่ถ่ายทอดสดเรื่องราวหรือสถานที่แหล่งท่องเที่ยว วิถีชีวิต ทรัพยากรธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรมหรือกิจกรรมต่างๆในเขตพื้นที่ตำบลโป่งแยงเท่านั้น

7.คณะกรรมการตัดสินและคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดภาพถ่ายไม่มีสิทธิ์ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด

8.ภาพถ่ายทุกภาพที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยงซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์อื่นๆได้


 
07 ธันวาคม 2564