สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

เบี้ยยังชีพ

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

บริการปรึกษาข้อกฏหมายท้องถิ่น

Tourist Infomation Online

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวสารอาเซียน

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

ชำระภาษี ของ ชม.

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/07/2557
วันนี้
62
เมื่อวานนี้
58
เดือนนี้
1,236
เดือนที่แล้ว
2,215
ปีนี้
9,857
ปีที่แล้ว
29,374
ทั้งหมด
111,380
ไอพี ของคุณ
3.236.118.225
#ข่าวประชาสัมพันธ์ “เข้าพื้นที่ไม่ปลอดภัย ไม่สวมหน้ากาก ปรับ 20,000 บาท”,องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง,pongyeang.go.th

#ข่าวประชาสัมพันธ์ “เข้าพื้นที่ไม่ปลอดภัย ไม่สวมหน้ากาก ปรับ 20,000 บาท” พร้อมสั่งให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ท้องถิ่น อสม. ช่วยสอดส่องดูแลการปฏิบัติ

วันที่ 25 เม.ย. 64 ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่มีมติ ออกคำสั่งที่ 43/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีสาระสำคัญ ดังนี้
ให้ทุกคน ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เมื่อเข้าไปยัง “พื้นที่ไม่ปลอดภัย” เพื่อป้องกันมิให้เกิดสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้โรคแพร่ออกไป จนเกิดการระบาดเป็นวงกว้างในพื้นที่
โดย คำสั่งที่ 43/2564 ได้นิยาม “พื้นที่ไม่ปลอดภัย” หมายถึง พื้นที่ที่มีการพบปะผู้คน หรือ มีการรวมกลุ่มของผู้คน อันได้แก่ ตลาด ห้างสรรพสินค้า ยานพาหนะสาธารณะ อาคารขนส่งผู้โดยสาร สถานีรถไฟ สนามบิน สถานที่ทำงาน และสถานที่สาธารณะต่างๆ

พร้อมกันนี้ คำสั่งฉบับนี้ ยังสั่ง “ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ช่วยเหลือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อแห่งท้องที่ ในการให้คำแนะนำ สอดส่องดูแล ให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

ส่วนบทกำหนดโทษ ระบุไว้ว่า “ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ และคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท”

โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2564

25 เมษายน 2564

มาตรการป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ,องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง,pongyeang.go.th

#ข่าวประชาสัมพันธ์ “เข้าพื้นที่ไม่ปลอดภัย ไม่สวมหน้ากาก ปรับ 20,000 บาท” พร้อมสั่งให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ท้องถิ่น อสม. ช่วยสอดส่องดูแลการปฏิบัติ

วันที่ 25 เม.ย. 64 ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่มีมติ ออกคำสั่งที่ 43/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีสาระสำคัญ ดังนี้
ให้ทุกคน ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เมื่อเข้าไปยัง “พื้นที่ไม่ปลอดภัย” เพื่อป้องกันมิให้เกิดสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้โรคแพร่ออกไป จนเกิดการระบาดเป็นวงกว้างในพื้นที่
โดย คำสั่งที่ 43/2564 ได้นิยาม “พื้นที่ไม่ปลอดภัย” หมายถึง พื้นที่ที่มีการพบปะผู้คน หรือ มีการรวมกลุ่มของผู้คน อันได้แก่ ตลาด ห้างสรรพสินค้า ยานพาหนะสาธารณะ อาคารขนส่งผู้โดยสาร สถานีรถไฟ สนามบิน สถานที่ทำงาน และสถานที่สาธารณะต่างๆ

พร้อมกันนี้ คำสั่งฉบับนี้ ยังสั่ง “ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ช่วยเหลือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อแห่งท้องที่ ในการให้คำแนะนำ สอดส่องดูแล ให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

ส่วนบทกำหนดโทษ ระบุไว้ว่า “ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ และคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท”

โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2564

25 เมษายน 2564

ราชกิจจาฯ​ ประกาศ​ พ.ร.ก.​ฉุกเฉิน ฉบับที่​ 20​ คุมเข้มพื้นที่ควบคุม-ควบคุมสูงสุด ป้องกันโควิดระบาดต่อเนื่อง,องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง,pongyeang.go.th

ราชกิจจาฯ​ ประกาศ​ พ.ร.ก.​ฉุกเฉิน ฉบับที่​ 20​ คุมเข้มพื้นที่ควบคุม-ควบคุมสูงสุด ป้องกันโควิดระบาดต่อเนื่อง

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด​ การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 20) ประกาศคุมเข้มพื้นที่ควบคุมสูงสุด​(สีแดง)​18​ จังหวัด​ และพื้นที่ควบคุม​(สีส้ม)​ 59​ จังหวัด​

ห้างเปิดได้ถึง 3 ทุ่ม ร้านสะดวกซื้อเปิดได้ถึง 5 ทุ่ม ขอความร่วมมือ​ งด-หลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าไปในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด ห้ามจัดงานเลี้ยง สังสรรค์ มาตรการดังกล่าวมีผลตั้งแต่ 18 เม.ย.64 เป็นต้นไป

ข้อมูลจาก : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

18 เมษายน 2564

#กฟอ.แม่ริม แจ้งดับกระแสไฟฟ้า ในวันอังคาร ที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น.,องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง,pongyeang.go.th
12 มีนาคม 2564

เช็กเลย! เงินอุดหนุนบุตร 600 บาท ประจำเดือนมีนาคม 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง,pongyeang.go.th
 
สามารถตรวจสอบได้โดยการสแกน คิวอาร์โค้ด ด้านล่าง หรือ ที่ลิงก์ http://csgcheck.dcy.go.th/public/eq/popSubsidy.do
10 มีนาคม 2564

#ร่วมน้อมรำลึก
#ร่วมน้อมรำลึก รงค์ วงษ์สวรรค์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๓๕ คุณ รงค์ วงษ์สวรรค์ "พญาอินทรีย์แห่งสวนอักษร" ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๒ ร่วมรำลึก และ เชิดชูความดี ผู้สร้างสรรค์ผลงาน วรรณกรรมมากมาย ณ รังพญาอินทรี บ้านสวนทูนอิน บ้านม่วงคำ ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
04 มีนาคม 2564

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการชำระภาษี/ค่าธรรมเนียม ผ่านเว็บไซต์ของ ฝ่ายเร่งรัดจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเซียงใหม่,องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง,pongyeang.go.th
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนา
ด้านการจัตเก็บรายได้ทุกประเภทให้สามาถชำระภาษีคำธรรมเนียม หรือรายได้อื่น ๆ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
ออนไลน์ เพื่อเปิดช่องทางเลือกในการชำระค่าภาษี/ ค่าธรรมเนียม ให้กับผู้ประกอบการที่มีหน้าที่ต้องชำระภาษี
หรือการชำระค่าบริการต่าง ๆ ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเซียงใหม่ ให้ได้รับความสะดวกและประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาชำระภาษี/ค่าธรรมเนียม ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเซียงใหม่ โดยมีรายละเอียด ในเวปไซค์นี้ http://chiangmaipao.info/index.asp
03 มีนาคม 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง ได้จัดกิจกรรมการประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ ,องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง,pongyeang.go.th

 รายละเอียด
คลิกเพื่อดูรายละเอียดและ ขอแบบฟอร์ม
>>คลิกลิงค์<<

05 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงบริเวณประเทศไทยตอนบน ฉบับที่ 1 (21/2564),องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง,pongyeang.go.th
 
(มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2564)
ในช่วงวันที่ 7- 9 กุมภาพันธ์ 2564 ประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตกบาง
พื้นที่ในภาคเหนืและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หลังจากนั้นอุณภูมิจะลดลง 4-6 องศาเชลเชียส โดยพายุฝนฟ้าคะนองจะเริ่มมี
ผลกระทบในภาคเหนือวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานคร
05 กุมภาพันธ์ 2564

การจัดอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร,องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง,pongyeang.go.th

ตามกฎกระทรวงสาธารณสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2563 กรมอนามัยขอความอนุเคราะห์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งผู้ประกอบการในพื้นที่ ขอให้ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง ลงทะเบียนผ่าน QR Code ท้ายหนังสือ เพื่อแจ้งความประสงค์ ยืนยันเข้ารับการอบรมในครั้งนี้

02 กุมภาพันธ์ 2564

แจ้งให้ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีท้องถิ่นมาชำระภาษีประจำปี พ.ศ. 2564 ,องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง,pongyeang.go.th
ได้แก่
1. ภาษีป้ายยื่นแบบ ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2564 - 31 มีนาคม 2564
ชำระภาษีได้ทันที หรือ ภายใน 15 วัน นับแต่วันได้รับการแจ้งประเมิน
2. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างชำระภาษีได้ตั้งแต่เดือนเมษายน – มิถุนายน
2564
ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง ในวันและเวลาราชการ 08.30 – 16.30 หากมีข้อสงสัยติดต่อได้ที่ 0 5310 6553 ต่อ 16
02 กุมภาพันธ์ 2564

การจัดอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ,องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง,pongyeang.go.th

ตามกฎกระทรวงสาธารณสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2563 กรมอนามัยขอความอนุเคราะห์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งผู้ประกอบการในพื้นที่ ขอให้ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง ลงทะเบียนผ่าน QR Code ท้ายหนังสือ เพื่อแจ้งความประสงค์ ยืนยันเข้ารับการอบรมในครั้งนี้

02 กุมภาพันธ์ 2564

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ครับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่ริม ขอดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน บำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า กฟภ. ในวันพุธที่ 3 ก.พ. 2564 ช่วงเช้า เวลา 08:30 - 13:00 น,องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง,pongyeang.go.th
 
บริเวณบ้านม่วงคำ,บ้านโป่งแยงใน(นฤมลก่อสร้าง),บ้านโป่งแยงในหน้าวัด,โป่งแยงในซอย6,
ซอยไร่กูละเบื่อ
ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
02 กุมภาพันธ์ 2564

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ครับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่ริม ขอดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน บำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า กฟภ. ในวันอังคารที่ 2 ก.พ. 2564 ช่วงเช้า เวลา 08:30 - 13:00 น.,องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง,pongyeang.go.th
บ้านแม่แมะ,หน้าแม่สาวาเล่ย์,หน้านิยมพานิชโป่งแยง,หน้าวัดโป่งแยง,ซอยข้างวัดโป่งแยง,ซอยตรงข้ามวัดโป่งแยง,เชียงใหม่ไอร์แลนด์,โป่งแยงข้างร้านชำสุพจน์
ช่วงบ่าย เวลา 13:00 - 17:00 น.
ทางขึ้นม่อนแจ่ม(สตอเบอรี่คุณอี้ด),บ้านสามหลัง,ป.ณ.อนุญาตม่อนแจ่ม,บ้านโป่งไคร้,บ้านกองแหะ
ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
01 กุมภาพันธ์ 2564

รมว.มท.เห็นชอบขยายกำหนดเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างออกไปอีก 2 เดือน และครม.มีมติลดภาษีอีก 90% เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน,องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง,pongyeang.go.th


.
วันนี้ (27 ม.ค. 64) พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่ในปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ยังคงแพร่ระบาดอย่างรุนแรงและส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างต่อเนื่องจากปี 2563 คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 เห็นชอบมาตรการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในอัตราร้อยละ 90 ของจำนวนภาษีที่คำนวณได้สำหรับการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับสภาพความจำเป็นทางเศรษฐกิจและบรรเทาผลกระทบของประชาชนอันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคฯ เช่นเดียวกับที่เคยดำเนินการเมื่อปี 2563 ซึ่งกระทรวงการคลังจะต้องเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาเพื่อให้มีผลใช้บังคับเป็นกฎหมายต่อไป
.
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา กล่าวว่า เพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบของประชาชนในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 จึงเห็นชอบให้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 2564 เป็นการทั่วไปออกไปอีก 2 เดือน ได้แก่ (1) ขยายกำหนดเวลาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี เป็นก่อนวันที่ 1 เมษายน 2564 (2) ขยายกำหนดเวลาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการแจ้งการประเมินภาษีโดยส่งแบบประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษี เป็นภายในเดือนเมษายน 2564 (3) ขยายกำหนดเวลาของผู้เสียภาษีในการชำระภาษีตามแบบแจ้งการประเมินภาษีเป็นภายในเดือนมิถุนายน 2564 (4) ขยายกำหนดเวลาของผู้เสียภาษีในการผ่อนชำระภาษี งวดที่ 1 เป็นภายในเดือนมิถุนายน 2564 งวดที่ 2 เป็นภายในเดือนกรกฎาคม 2564 งวดที่ 3 เป็นภายในเดือนสิงหาคม 2564 (5) ขยายกำหนดเวลาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการมีหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีที่มีภาษีค้างชำระเป็นภายในเดือนกรกฎาคม 2564 และ (6) ขยายกำหนดเวลาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการแจ้งรายการภาษีค้างชำระให้สำนักงานที่ดินหรือสำนักงานที่ดินสาขา เป็นภายในเดือนสิงหาคม 2564
.
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้เน้นย้ำให้ทุกจังหวัดกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งรัดดำเนินการให้ทันภายในกำหนดเวลาที่ได้เห็นชอบให้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการ โดยเฉพาะในเรื่องการแจ้งการประเมินภาษี โดยไม่ให้กระทบสิทธิ์ของผู้เสียภาษีและกระบวนการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กองสารนิเทศ สป.มท.
ครั้งที่ 17/2564
วันที่ 27 ม.ค. 2564

27 มกราคม 2564

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 6  (88 รายการ)