ปลัด

สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์

เบี้ยยังชีพ

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

บริการปรึกษาข้อกฏหมายท้องถิ่น

Tourist Infomation Online

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวสารอาเซียน

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

ชำระภาษี ของ ชม.

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/07/2557
วันนี้
54
เมื่อวานนี้
39
เดือนนี้
39
เดือนที่แล้ว
2,870
ปีนี้
23,874
ปีที่แล้ว
30,920
ทั้งหมด
156,317
ไอพี ของคุณ
3.235.173.74
1
การเริ่มต้นฤดูฝนของประเทศไทย พ.ศ.๒๕๖๕,องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง,pongyeang.go.th
11 พฤษภาคม 2565

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ประจาปีงบประมาณ 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง,pongyeang.go.th
31 มีนาคม 2565

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ประจาปีงบประมาณ 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง,pongyeang.go.th
31 มีนาคม 2565

ขออนุมัติดำเนินการโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม,องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง,pongyeang.go.th
10 มีนาคม 2565

ขออนุมัติดำเนินการโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม,องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง,pongyeang.go.th
10 มีนาคม 2565

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง,องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง,pongyeang.go.th
14 กุมภาพันธ์ 2565

ประชาสัมพันธ์ การจัดตั้งชมรมกีฬา ประจำปี พ.ศ.2565,องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง,pongyeang.go.th

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง   มีนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุน การกีฬา และนันทนาการ ตามความสนใจของประชาชนในตำบลโป่งแยง   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชน  ได้ร่วมเล่นกีฬา ออกกำลังกาย เพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยให้สมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันโรคภัยไข้เจ็บอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ยังเป็นฝึกฝนให้มีความอดทนมีระเบียบวินัย รู้รักสามัคคี มีความเอื้ออาทรต่อกัน สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมร่วมกันอย่างมีความสุข ภายใต้หลักการที่ว่า “กีฬาสร้างตน คนสร้างชาติ” จึงขอเชิญชวน เยาวชน และผู้สนใจในการ    ออกกำลังกายประเภทต่างๆ  จัดตั้งชมรมกีฬา โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการจัดตั้งตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

05 มกราคม 2565

กิจกรรมการประกวดภาพถ่าย,องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง,pongyeang.go.th

การประกวดภาพถ่ายสารคดี 2565 หนาวนี้ที่โป่งแยง

ชิงเงินรางวัล ของรางวัลพร้อมโล่ห์รางวัลส่งภาพถ่ายเข้าประกวดเพื่อชิงเงินรางวัลพร้อมโล่รางวัลที่1 เงินรางวัล 3,500บาท พร้อมที่พักสวอนคีรี1คืน และบัตรรับประทานอาหาร Maroochi Mountain Club มูลค่า 2,000บาท รางวัลที่2 2,500 บาท พร้อมที่พักสวอนคีรี1คืนและบัตรรับประทานอาหาร บ้านสวนทูนอิน รางวัลที่3 2,000บาท พร้อมบัตรรับประทานอาหาร บ้านสวนทูนอิน พร้อมทั้ง Gitf Vouchers จากการท่องเที่ยวโป่งแยง

07 ธันวาคม 2564

กิจกรรมการประกวดภาพถ่าย,องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง,pongyeang.go.th

1. ส่ง File ภาพต้นฉบับเข้าประกวดทาง E-mail pongyaeng.gallery@gmail.com ขนาดพิกเซลด้านกว้าง 1,200 พิกเซลด้านยาวตามสัดส่วนของภาพโดยภาพดังกล่าวไม่เคยเผยแพร่หรือส่งเข้าประกวดมาก่อนและให้โพสภาพที่เพจ FBรีวิวโป่งแยงพร้อมบรรยาย https://www.facebook.com/ReviewPongyeang/

2. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดสามารถตกแต่งภาพได้ แต่ต้องไม่บิดเบือนหรือต่อเติมองค์ประกอบภาพ ที่ทำให้ภาพผิดไปจากความเป็นจริง

3.ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องตั้งชื่อภาพ แนวคิดในการถ่ายภาพโดยกระชับระบุสถานที่ถ่ายภาพ ชื่อและนามสกุลผู้ถ่ายทั้งภาษาไทยและถาษาอังกฤษพร้อมเบอร์โทรศัพท์และช่องทางการติดต่ออื่นๆ

4.ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดทุกคนต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการหากฝ่าฝืนจะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าประกวดหรือรับรางวัล

5.คณะกรรมการตัดสินเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการในการตัดสินภาพถ่ายโดยยึดแนวปฏิบัติที่เป็นมาตราฐานสากลและผลการตัดสินให้ถือเป็นที่สุดโดยฟ้องร้องมิได้

6.ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นภาพที่ถ่ายทอดสดเรื่องราวหรือสถานที่แหล่งท่องเที่ยว วิถีชีวิต ทรัพยากรธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรมหรือกิจกรรมต่างๆในเขตพื้นที่ตำบลโป่งแยงเท่านั้น

7.คณะกรรมการตัดสินและคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดภาพถ่ายไม่มีสิทธิ์ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด

8.ภาพถ่ายทุกภาพที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยงซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์อื่นๆได้

07 ธันวาคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง​,องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง,pongyeang.go.th

#ตรวจสอบรายชื่อ
#ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง​ เรื่องชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง​
#สามารถดูได้ที่บอร์ด​ หน้าสำนักงาน​อบต.โป่งแยง https://www.facebook.com/pongyeang1/posts/1029700414490711

25 ตุลาคม 2564

ประกาศชนิดกีฬา ระเบียบการแข่งขัน และหลักเกณฑ์อายุของนักกีฬา ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 (พ.ศ.2565) “พัทลุงเกมส์” ณ จังหวัดพัทลุง,องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง,pongyeang.go.th

ประกาศชนิดกีฬา ระเบียบการแข่งขัน และหลักเกณฑ์อายุของนักกีฬา ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 (พ.ศ.2565) “พัทลุงเกมส์” ณ จังหวัดพัทลุง

 

คลิ๊กดูรายละเอียด

https://www.sat.or.th/2021/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B9%88-4/

19 ตุลาคม 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง เรื่อง ผลการดำเนินตามมาตรการลดการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง,องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง,pongyeang.go.th
07 ตุลาคม 2564

โครงการเชิดชูเกียรติในการดำเนินกิจการการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ ประจำปี 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง,pongyeang.go.th

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง เรื่องมาตรการให้รางวัลแก่บุคคลต้นแบบ ด้านการดำเนิน
กิจการการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์รวมถึงการเชิดชูเกียร์ติบุคคลภายนอกองค์กรและการสนับสนุน
หน่วยงานอื่น ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2561 โดยพิจารณาจากความวิริยะ อุตสาหะ และขยันหมั่นเพียรปฏิบัติงานใน
หน้าที่อย่างสม่ำเสมอและให้บริหาร จนเป็นที่ชื่นชอบของประชาชนที่มาติดต่อ ประกอบกับการพิจารณาของ
คณะกรรมการกลั่นกรองการปฏิบัติราชการของพนักงาน ประจำปี 2564 เห็นสมควรให้บุคคลดังต่อไปนี้ คือ
นายปยุต ชัยเลื่อน เป็นบุคคลต้นแบบ ด้านการดำเนินกิจการการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

29 กันยายน 2564

โครงการเชิดชูเกียรติในด้านปราชญ์ชาวบ้าน ในด้านการช่วยเหลือชุมชนในด้านการส่งเสริมวัฒนธรรม ในพื้นที่ตำบลโป่งแยง และเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประพฤติปฏิบัติตัว ประจำปี 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง,pongyeang.go.th

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง เรื่องมาตรการให้รางวัลและลงโทษแก่พนักงานส่วน
ตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง รวมถึงการเชิดชูเกียร์ติบุคคลภายนอกองค์กรและการสนับสนุนหน่วยงานอื่น
ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2561 โดยพิจารณาจากความวิริยะ อุตสาหะ และขยันหมั่นเพียรปฏิบัติงานในหน้าที่อย่าง
สม่ำเสมอและให้บริหาร จนเป็นที่ชื่นชอบของประชาชนที่มาติดต่อ ประกอบกับการพิจารณาของคณะกรรมการ
กลั่นกรองการปฏิบัติราชการของพนักงาน ประจำปี 2563เห็นสมควรให้บุคคลดังต่อไปนี้ คือ
๑) นายแก้ว มอญอัฐ
เป็นบุคคลต้นแบบ ด้านคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติตน ประจำปี 2564

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

29 กันยายน 2564

โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง,pongyeang.go.th

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง เรื่องมาตรการให้รางวัลและลงโทษแก่พนักงานส่วน
ตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2561 โดยพิจารณาจากความวิริยะ อุตสาหะ และ
ขยันหมั่นเพียรปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างสม่ำเสมอและให้บริหารประชาชน จนเป็นที่ชื่นชอบของประชาชนที่มาติดต่อ
ประกอบกับการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการปฏิบัติราชการของพนักงาน ประจำปี 2563 เห็นสมควร
ให้บุคคลดังต่อไปนี้ คือ
๑) นางสาวรัชดาภรณ์ มณีรัตน์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
เป็นพนักงานดีเด่นประจำปี 2564 และได้รับเกียรติบัตรยกย่องพนักงานดีเด่น ประจำปี 2564

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

29 กันยายน 2564

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 9  (123 รายการ)