สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

เบี้ยยังชีพ

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

บริการปรึกษาข้อกฏหมายท้องถิ่น

Tourist Infomation Online

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวสารอาเซียน

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

ชำระภาษี ของ ชม.

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/07/2557
วันนี้
12
เมื่อวานนี้
117
เดือนนี้
582
เดือนที่แล้ว
3,075
ปีนี้
28,871
ปีที่แล้ว
29,374
ทั้งหมด
130,394
ไอพี ของคุณ
54.158.251.104
1
กิจกรรมการประกวดภาพถ่าย,องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง,pongyeang.go.th

การประกวดภาพถ่ายสารคดี 2565 หนาวนี้ที่โป่งแยง

ชิงเงินรางวัล ของรางวัลพร้อมโล่ห์รางวัลส่งภาพถ่ายเข้าประกวดเพื่อชิงเงินรางวัลพร้อมโล่รางวัลที่1 เงินรางวัล 3,500บาท พร้อมที่พักสวอนคีรี1คืน และบัตรรับประทานอาหาร Maroochi Mountain Club มูลค่า 2,000บาท รางวัลที่2 2,500 บาท พร้อมที่พักสวอนคีรี1คืนและบัตรรับประทานอาหาร บ้านสวนทูนอิน รางวัลที่3 2,000บาท พร้อมบัตรรับประทานอาหาร บ้านสวนทูนอิน พร้อมทั้ง Gitf Vouchers จากการท่องเที่ยวโป่งแยง

07 ธันวาคม 2564

กิจกรรมการประกวดภาพถ่าย,องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง,pongyeang.go.th

1. ส่ง File ภาพต้นฉบับเข้าประกวดทาง E-mail pongyaeng.gallery@gmail.com ขนาดพิกเซลด้านกว้าง 1,200 พิกเซลด้านยาวตามสัดส่วนของภาพโดยภาพดังกล่าวไม่เคยเผยแพร่หรือส่งเข้าประกวดมาก่อนและให้โพสภาพที่เพจ FBรีวิวโป่งแยงพร้อมบรรยาย https://www.facebook.com/ReviewPongyeang/

2. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดสามารถตกแต่งภาพได้ แต่ต้องไม่บิดเบือนหรือต่อเติมองค์ประกอบภาพ ที่ทำให้ภาพผิดไปจากความเป็นจริง

3.ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องตั้งชื่อภาพ แนวคิดในการถ่ายภาพโดยกระชับระบุสถานที่ถ่ายภาพ ชื่อและนามสกุลผู้ถ่ายทั้งภาษาไทยและถาษาอังกฤษพร้อมเบอร์โทรศัพท์และช่องทางการติดต่ออื่นๆ

4.ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดทุกคนต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการหากฝ่าฝืนจะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าประกวดหรือรับรางวัล

5.คณะกรรมการตัดสินเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการในการตัดสินภาพถ่ายโดยยึดแนวปฏิบัติที่เป็นมาตราฐานสากลและผลการตัดสินให้ถือเป็นที่สุดโดยฟ้องร้องมิได้

6.ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นภาพที่ถ่ายทอดสดเรื่องราวหรือสถานที่แหล่งท่องเที่ยว วิถีชีวิต ทรัพยากรธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรมหรือกิจกรรมต่างๆในเขตพื้นที่ตำบลโป่งแยงเท่านั้น

7.คณะกรรมการตัดสินและคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดภาพถ่ายไม่มีสิทธิ์ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด

8.ภาพถ่ายทุกภาพที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยงซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์อื่นๆได้

07 ธันวาคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง​,องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง,pongyeang.go.th

#ตรวจสอบรายชื่อ
#ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง​ เรื่องชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง​
#สามารถดูได้ที่บอร์ด​ หน้าสำนักงาน​อบต.โป่งแยง https://www.facebook.com/pongyeang1/posts/1029700414490711

25 ตุลาคม 2564

ประกาศชนิดกีฬา ระเบียบการแข่งขัน และหลักเกณฑ์อายุของนักกีฬา ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 (พ.ศ.2565) “พัทลุงเกมส์” ณ จังหวัดพัทลุง,องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง,pongyeang.go.th

ประกาศชนิดกีฬา ระเบียบการแข่งขัน และหลักเกณฑ์อายุของนักกีฬา ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 (พ.ศ.2565) “พัทลุงเกมส์” ณ จังหวัดพัทลุง

 

คลิ๊กดูรายละเอียด

https://www.sat.or.th/2021/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B9%88-4/

19 ตุลาคม 2564

ประกาศ ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาอื่นๆที่ทางราชการออกให้กับประชาชนในการติดต่อราชการ,องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง,pongyeang.go.th
19 กันยายน 2564

ยกเลิกการขอสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้กับประชาชนในการติดต่อราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง,องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง,pongyeang.go.th

ยกเลิกการขอสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาเอกสารอื่นๆ
ที่ทางราชการออกให้กับประชาชนในการติดต่อราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง

19 กันยายน 2564

ผลประเมินความพึงพอใจการให้บริการประชาชนโดยองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง (การตอบกลับ),องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง,pongyeang.go.th
27 สิงหาคม 2564

ประกาศ ขยายกำหนดเวลา ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง,pongyeang.go.th
07 มิถุนายน 2564

การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง,pongyeang.go.th
28 เมษายน 2564

#ข่าวประชาสัมพันธ์ “เข้าพื้นที่ไม่ปลอดภัย ไม่สวมหน้ากาก ปรับ 20,000 บาท”,องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง,pongyeang.go.th

#ข่าวประชาสัมพันธ์ “เข้าพื้นที่ไม่ปลอดภัย ไม่สวมหน้ากาก ปรับ 20,000 บาท” พร้อมสั่งให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ท้องถิ่น อสม. ช่วยสอดส่องดูแลการปฏิบัติ

วันที่ 25 เม.ย. 64 ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่มีมติ ออกคำสั่งที่ 43/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีสาระสำคัญ ดังนี้
ให้ทุกคน ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เมื่อเข้าไปยัง “พื้นที่ไม่ปลอดภัย” เพื่อป้องกันมิให้เกิดสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้โรคแพร่ออกไป จนเกิดการระบาดเป็นวงกว้างในพื้นที่
โดย คำสั่งที่ 43/2564 ได้นิยาม “พื้นที่ไม่ปลอดภัย” หมายถึง พื้นที่ที่มีการพบปะผู้คน หรือ มีการรวมกลุ่มของผู้คน อันได้แก่ ตลาด ห้างสรรพสินค้า ยานพาหนะสาธารณะ อาคารขนส่งผู้โดยสาร สถานีรถไฟ สนามบิน สถานที่ทำงาน และสถานที่สาธารณะต่างๆ

พร้อมกันนี้ คำสั่งฉบับนี้ ยังสั่ง “ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ช่วยเหลือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อแห่งท้องที่ ในการให้คำแนะนำ สอดส่องดูแล ให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

ส่วนบทกำหนดโทษ ระบุไว้ว่า “ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ และคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท”

โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2564

25 เมษายน 2564

มาตรการป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ,องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง,pongyeang.go.th

#ข่าวประชาสัมพันธ์ “เข้าพื้นที่ไม่ปลอดภัย ไม่สวมหน้ากาก ปรับ 20,000 บาท” พร้อมสั่งให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ท้องถิ่น อสม. ช่วยสอดส่องดูแลการปฏิบัติ

วันที่ 25 เม.ย. 64 ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่มีมติ ออกคำสั่งที่ 43/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีสาระสำคัญ ดังนี้
ให้ทุกคน ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เมื่อเข้าไปยัง “พื้นที่ไม่ปลอดภัย” เพื่อป้องกันมิให้เกิดสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้โรคแพร่ออกไป จนเกิดการระบาดเป็นวงกว้างในพื้นที่
โดย คำสั่งที่ 43/2564 ได้นิยาม “พื้นที่ไม่ปลอดภัย” หมายถึง พื้นที่ที่มีการพบปะผู้คน หรือ มีการรวมกลุ่มของผู้คน อันได้แก่ ตลาด ห้างสรรพสินค้า ยานพาหนะสาธารณะ อาคารขนส่งผู้โดยสาร สถานีรถไฟ สนามบิน สถานที่ทำงาน และสถานที่สาธารณะต่างๆ

พร้อมกันนี้ คำสั่งฉบับนี้ ยังสั่ง “ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ช่วยเหลือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อแห่งท้องที่ ในการให้คำแนะนำ สอดส่องดูแล ให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

ส่วนบทกำหนดโทษ ระบุไว้ว่า “ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ และคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท”

โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2564

25 เมษายน 2564

ราชกิจจาฯ​ ประกาศ​ พ.ร.ก.​ฉุกเฉิน ฉบับที่​ 20​ คุมเข้มพื้นที่ควบคุม-ควบคุมสูงสุด ป้องกันโควิดระบาดต่อเนื่อง,องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง,pongyeang.go.th

ราชกิจจาฯ​ ประกาศ​ พ.ร.ก.​ฉุกเฉิน ฉบับที่​ 20​ คุมเข้มพื้นที่ควบคุม-ควบคุมสูงสุด ป้องกันโควิดระบาดต่อเนื่อง

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด​ การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 20) ประกาศคุมเข้มพื้นที่ควบคุมสูงสุด​(สีแดง)​18​ จังหวัด​ และพื้นที่ควบคุม​(สีส้ม)​ 59​ จังหวัด​

ห้างเปิดได้ถึง 3 ทุ่ม ร้านสะดวกซื้อเปิดได้ถึง 5 ทุ่ม ขอความร่วมมือ​ งด-หลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าไปในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด ห้ามจัดงานเลี้ยง สังสรรค์ มาตรการดังกล่าวมีผลตั้งแต่ 18 เม.ย.64 เป็นต้นไป

ข้อมูลจาก : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

18 เมษายน 2564

#กฟอ.แม่ริม แจ้งดับกระแสไฟฟ้า ในวันอังคาร ที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น.,องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง,pongyeang.go.th
12 มีนาคม 2564

เช็กเลย! เงินอุดหนุนบุตร 600 บาท ประจำเดือนมีนาคม 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง,pongyeang.go.th
 
สามารถตรวจสอบได้โดยการสแกน คิวอาร์โค้ด ด้านล่าง หรือ ที่ลิงก์ http://csgcheck.dcy.go.th/public/eq/popSubsidy.do
10 มีนาคม 2564

#ร่วมน้อมรำลึก
#ร่วมน้อมรำลึก รงค์ วงษ์สวรรค์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๓๕ คุณ รงค์ วงษ์สวรรค์ "พญาอินทรีย์แห่งสวนอักษร" ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๒ ร่วมรำลึก และ เชิดชูความดี ผู้สร้างสรรค์ผลงาน วรรณกรรมมากมาย ณ รังพญาอินทรี บ้านสวนทูนอิน บ้านม่วงคำ ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
04 มีนาคม 2564

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 7  (104 รายการ)