สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

เบี้ยยังชีพ

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

บริการปรึกษาข้อกฏหมายท้องถิ่น

Tourist Infomation Online

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวสารอาเซียน

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/07/2557
วันนี้
17
เมื่อวานนี้
80
เดือนนี้
1,981
เดือนที่แล้ว
2,651
ปีนี้
27,062
ปีที่แล้ว
30,362
ทั้งหมด
99,211
ไอพี ของคุณ
3.238.107.166
นายสุริยา อำพันธ์ศรี
หัวหน้าส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนางสาววรัทยา เทพยศ
นักวิชาการศึกษานางสาวลภัสรดา ตาติวงค์
เจ้าพนักงานพัสดุ


นางพนัชกร สมแก้ว
เจ้าหน้าที่สันทนาการนางสาวกมลมาศ อินต๊ะรัง
ครู คศ.๑นางสาวสายสมร ศิริประยงค์
ครู คศ.๑นางจันดี วะตินา
ครู คศ.๑นางสมเพชร ตันติโต
ผ.ช.ครูผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างตามภารกิจ)นางสาวแสงสุรีย์ ทิพย์ปิ่นทอง
ผ.ช.ครูผู้ดูแลเด็ก(พนักงานจ้างตามภารกิจ)นางสาวชุลี อนันต์วิไล
ผู้ดูแลเด็ก(พนักงานจ้างตามภารกิจ)นางสาววรรณภา มอญอัฐ
ผู้ดูแลเด็ก(พนักงานจ้างทั่วไป)นางสาววิไล ภมรวิจิตร
ผ.ช.ครูผู้ดูแลเด็ก(พนักงานจ้างตามภารกิจ)นางสาวสุภาภรณ์ เลาว้าง
ผู้ดูแลเด็ก(พนักงานจ้างตามภารกิจ)นางสุภมาส ปกรสิทธิ์
ผู้ดูแลเด็ก(พนักงานจ้างตามภารกิจ)นางภาริชา แซ่ซ้ง
ผ.ช.ครูผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างตามภารกิจ)


นางวิภาภัณฑ์ โลหะกุล
ผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างตามภารกิจ)