สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

เบี้ยยังชีพ

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

บริการปรึกษาข้อกฏหมายท้องถิ่น

Tourist Infomation Online

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวสารอาเซียน

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

ชำระภาษี ของ ชม.

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/07/2557
วันนี้
7
เมื่อวานนี้
117
เดือนนี้
582
เดือนที่แล้ว
3,075
ปีนี้
28,871
ปีที่แล้ว
29,374
ทั้งหมด
130,394
ไอพี ของคุณ
54.158.251.104
นายสุริยา อำพันธ์ศรี
หัวหน้าส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม


นางสาววรัทยา เทพยศ
นักวิชาการศึกษา


นางสาวลภัสรดา ตาติวงค์
เจ้าพนักงานพัสดุ


นางพนัชกร สมแก้ว
เจ้าหน้าที่สันทนาการ


นางสาวกมลมาศ อินต๊ะรัง
ครู คศ.๑นางสาวสายสมร ศิริประยงค์
ครู คศ.๑นางจันดี วะตินา
ครู คศ.๑นางสมเพชร ตันติโต
ผ.ช.ครูผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างตามภารกิจ)นางสาวแสงสุรีย์ ทิพย์ปิ่นทอง
ผ.ช.ครูผู้ดูแลเด็ก(พนักงานจ้างตามภารกิจ)นางสาวชุลี อนันต์วิไล
ผู้ดูแลเด็ก(พนักงานจ้างตามภารกิจ)นางสาววรรณภา มอญอัฐ
ผู้ดูแลเด็ก(พนักงานจ้างทั่วไป)นางสาววิไล ภมรวิจิตร
ผ.ช.ครูผู้ดูแลเด็ก(พนักงานจ้างตามภารกิจ)นางสาวสุภาภรณ์ เลาว้าง
ผู้ดูแลเด็ก(พนักงานจ้างตามภารกิจ)นางสุภมาส ปกรสิทธิ์
ผู้ดูแลเด็ก(พนักงานจ้างตามภารกิจ)นางภาริชา แซ่ซ้ง
ผ.ช.ครูผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างตามภารกิจ)


นางวิภาภัณฑ์ โลหะกุล
ผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างตามภารกิจ)