สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

บริการปรึกษาข้อกฏหมายท้องถิ่น

Tourist Infomation Online

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวสารอาเซียน

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/07/2557
วันนี้
39
เมื่อวานนี้
165
เดือนนี้
2,868
เดือนที่แล้ว
2,868
ปีนี้
13,399
ปีที่แล้ว
30,362
ทั้งหมด
85,548
ไอพี ของคุณ
3.231.220.225
นายสุริยา อำพันธ์ศรี
หัวหน้าส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนางสาววรัทยา เทพยศ
นักวิชาการศึกษานางสาวอภิญญา ปัญญายิ่ง
เจ้าพนักงานพัสดุนางพนัชกร สมแก้ว
เจ้าหน้าที่สันทนาการนางนิตญา สนินัด
ครู คศ.๑นางสาวกมลมาศ อินต๊ะรัง
ครู คศ.๑นางสาวสายสมร ศิริประยงค์
ครู คศ.๑นางจันดี วะตินา
ครู คศ.๑นางภาริชา แซ่ซ้ง
ผ.ช.ครูผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างตามภารกิจ)นางวิภาภัณฑ์ โลหะกุล
ผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างตามภารกิจ)นางสมเพชร ตันติโต
ผ.ช.ครูผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างตามภารกิจ)นางสาวแสงสุรีย์ ทิพย์ปิ่นทอง
ผ.ช.ครูผู้ดูแลเด็ก(พนักงานจ้างตามภารกิจ)นางสาวชุลี อนันต์วิไล
ผู้ดูแลเด็ก(พนักงานจ้างตามภารกิจ)นางสาววรรณภา มอญอัฐ
ผู้ดูแลเด็ก(พนักงานจ้างทั่วไป)นางสาววิไล ภมรวิจิตร
ผ.ช.ครูผู้ดูแลเด็ก(พนักงานจ้างตามภารกิจ)นางสาวสุภาภรณ์ เลาว้าง
ผู้ดูแลเด็ก(พนักงานจ้างตามภารกิจ)นางสุภมาส ปกรสิทธิ์
ผู้ดูแลเด็ก(พนักงานจ้างตามภารกิจ)