สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

เบี้ยยังชีพ

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

บริการปรึกษาข้อกฏหมายท้องถิ่น

Tourist Infomation Online

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวสารอาเซียน

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

ชำระภาษี ของ ชม.

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/07/2557
วันนี้
6
เมื่อวานนี้
117
เดือนนี้
582
เดือนที่แล้ว
3,075
ปีนี้
28,871
ปีที่แล้ว
29,374
ทั้งหมด
130,394
ไอพี ของคุณ
54.158.251.104
นายปฏิคม คมชัย
หัวหน้าสำนักปลัดนายต่อศักดิ์ ขุนจินดา
นักทรัพยากรบุคคล


นางสาวกิตินันท์ ปัญญาพร
นิติกร


นางรัชณี แก้วอินต๊ะ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนนายสุรินทร์ เขื่อนขัน
นักพัฒนาการท่องเที่ยวสอ.สมศักดิ์ กรนำโชค
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางสาวรัชดาภรณ์ มณีรัตน์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปนางวรรนิศา มุดเพชร
เจ้าพนักงานธุรการ


นายภวรัญชน์ ศรีสุข
เจ้าพนักงานสาธารณสุข


นายทินกร สุวรรณภูมิ
นักพัฒนาชุมชน


นายประพันธ์ แปงตา
เจ้าพนักงานพัสดุ


นายณัฐพงษ์ ตันติโต
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยว่าที่ ร.ท.อัฐพร สนินัด
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายพิสิทธิ์ ทิพย์ปิ่นทอง
พนักงานจ้างตามภารกิจนายซน รัดแดง
พนักงานขับรถยนต์นายองอาจ ตันติโต
พนักงานจ้างทั่วไปนางสนธยา ทิพย์สม
แม่บ้านนางสาวกรณ์ทิกา สารยาสะ
พนักงานจ้างทั่วไป


นายธีรพันธ์ แสงตัน
พนักงานจ้างทั่วไป


นางสาวศิริประภา ผิวเหลือง
พนักงานจ้างทั่วไป


นายประพันธ์ สาตะถา
พนักงานจ้างทั่วไป


นางศุภลักษณ์ ชัยสุวรัตน์
พนักงานจ้างทั่วไป


นางสาวอัญชลี ภูสิริพัฒนานนท์
พนักงานจ้างทั่วไป


นางสาวปัญจรัตน์ สมแพง
พนักงานจ้างทั่วไป