ปลัด

สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์

เบี้ยยังชีพ

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

บริการปรึกษาข้อกฏหมายท้องถิ่น

Tourist Infomation Online

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวสารอาเซียน

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

ชำระภาษี ของ ชม.

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/07/2557
วันนี้
54
เมื่อวานนี้
39
เดือนนี้
39
เดือนที่แล้ว
2,870
ปีนี้
23,874
ปีที่แล้ว
30,920
ทั้งหมด
156,317
ไอพี ของคุณ
3.235.173.74
ลำดับรายการวันที่
1รายงานผลการดําเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 29 เม.ย. 2565
2รายงานผลการดำเนินการมาตรฐานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕29 เม.ย. 2565
3นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง22 ก.ค. 2564
4นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง22 ก.ค. 2564
5รายงานสรุปผลการดำเนินงาน โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25646 พ.ค. 2564
6มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์26 เม.ย. 2564
7รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256430 มี.ค. 2564
8โครงการคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี256413 ก.พ. 2564
9มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน17 ก.ย. 2563

1