ปลัด

สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์

เบี้ยยังชีพ

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

บริการปรึกษาข้อกฏหมายท้องถิ่น

Tourist Infomation Online

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวสารอาเซียน

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

ชำระภาษี ของ ชม.

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/07/2557
วันนี้
51
เมื่อวานนี้
39
เดือนนี้
39
เดือนที่แล้ว
2,870
ปีนี้
23,874
ปีที่แล้ว
30,920
ทั้งหมด
156,317
ไอพี ของคุณ
3.235.173.74
ลำดับรายการวันที่
1คู่มือสำหรับประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ19 เม.ย. 2565
2คู่มือสำหรับประชาชน การลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยความพิการ19 เม.ย. 2565
3คู่มือสำหรับประชาชน การขอข้อมูลข่าวสารของราชการ19 เม.ย. 2565
4พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 25541 ม.ค. 2564
5แผ่นพับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง15 ก.ค. 2563

1