ปลัด

สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์

เบี้ยยังชีพ

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

บริการปรึกษาข้อกฏหมายท้องถิ่น

Tourist Infomation Online

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวสารอาเซียน

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

ชำระภาษี ของ ชม.

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/07/2557
วันนี้
51
เมื่อวานนี้
39
เดือนนี้
39
เดือนที่แล้ว
2,870
ปีนี้
23,874
ปีที่แล้ว
30,920
ทั้งหมด
156,317
ไอพี ของคุณ
3.235.173.74
ลำดับรายการวันที่
1ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน29 เม.ย. 2565
2แผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตําบล 29 เม.ย. 2565
3- ราง - แผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป พ.ศ.2561 - 2565 29 เม.ย. 2565
4ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี 2561-2565)14 มิ.ย. 2562
5ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี 2561-2565)14 มิ.ย. 2562

1