ปลัด

สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

แบบสำรวจ

ลงทะเบียนสถานประกอบการที่พัก

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

บริการปรึกษาข้อกฏหมายท้องถิ่น

Tourist Infomation Online

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวสารอาเซียน

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

ชำระภาษี ของ ชม.สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/07/2557
วันนี้
55
เมื่อวานนี้
93
เดือนนี้
3,928
เดือนที่แล้ว
5,252
ปีนี้
36,824
ปีที่แล้ว
33,887
ทั้งหมด
203,154
ไอพี ของคุณ
3.239.2.192


อบต.โป่งแยง จัดกิจกรรมเชียงใหม่ เมืองสะอาด ถนนสวย ดอกไม้งาม
กิจกรรมโครงการส่งเสริมเศษฐกิจพอเพียง
จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัว
ประเพณีสระเกล้าดำหัวนายอำเภอแม่ริม
จัดงานประเพณีปี๋ใหม่เมือง 2566
ตรวจเยี่ยม จุดบรูณาการจุดเฝ้าระวังช่วงเทศกาลสงกรานต์ 7 วันอันตราย อบต โป่งแยง

-:- แจ้งประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดเก็บขยะอันตราย 
-:- การประชุมเชิงปฏิบัติการ ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และการทำประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
-:- ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคไข้หวัดใหญ่ 
-:- ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 
-:- 10 วิธีลดโลกร้อนง่าย ๆ ที่คุณทำได้ทุกวัน 
-:- รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
-:- ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย 
-:- ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การคลอดก่อนกำหนด และสัญญาณเตือนการคลอดก่อนกำหนด 
-:- สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ส่งเตาเผาถ่าน 200 ลิตร ชนิดลดควัน มาให้องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง 
-:- ขอแจ้งวันหยุดทำการในระหว่างวันที่ 13 ถึง 17 เมษายน 2566 

ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยวโป่งแยง
บ้านม่วงคำ หมู่บ้านตัวอย่างนิเวศทางด้านการเกษตร
เส้นทางตามรอยเสด็จฯ ดอยผาฆ้องผากลอง
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านกองแหะ
วัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ
บ้านสวนทูนอิน
รอยพระพุทธหัตถ์ ถ้ำผาต๊ะ
บ้านบวกเต๋ยแดนกุหลาบงาม ทะเลหมอก
โฮมสเตย์ชนเผ่าม้งบ้านแม่สาใหม่ ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาพื้นบ้านชนเผ่าม้งบ้านแม่สาใหม่
หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านผานกกก


ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564 
-:- รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พฤษภาคม 2564 
-:- รายงานการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2564 (ผด.3) งวดที่1 
-:- การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ 
-:- ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ หมู่ที่ 1 บ้านโป่งแยงในตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยงกำหนดและป้ายโครงการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ หมู่ที่ ๑ บ้านโป่งแยงใน ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยงกำหนดและป้ายโครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2  
-:- ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ หมู่ที่ 1 บ้านโป่งแยงใน  
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ หมู่ที่ 1 บ้านโป่งแยงใน ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยงกำหนดและป้ายโครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งเเยง 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. 64 – ธ.ค. 64) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกองคลังและกองช่าง 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯไตรมาสที่4ประจำปี2563 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯไตรมาสที่3ประจำปี2563 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯไตรมาสที่2ประจำปี2563 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯไตรมาสที่1ประจำปี2563 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. 62 – ก.ย. 62) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
-:- ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบวกเต๋ย ม.8 บ.บวกเต๋ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. 62 – มิ.ย. 62) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. 62 – มี.ค. 62) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ประกาศราคากลาง
-:- ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารพันธุกรรมพืช หมู่ที่ 5 บ้านปงไคร้ ด้วยวิธีประก 
-:- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้างท่อลอด คสล. พร้อมราวกันตก หมู่ที่ 4 
-:- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้างหอถังสูง พร้อมขยายระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 
-:- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณขยายระบบประปาชุมชนจากบ่อน้ำซับ หมู่ที่ 2 
-:- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้างลานเศรษฐกิจชุมชนโป่งแยง (ตลาดประชารัฐ) 
-:- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณถมดินธรรมชาติไหล่ทางถนนสายหลัก หมู่ที่ 5 
-:- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 6 เริ่มต้นบ้านนายยิ่งถึงนายซาง 
-:- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 9 
-:- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้างพนังกันดิน คสล. พร้อมพนังกั้นน้ำ คสล. หมู่ที่ 1 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร)
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักปลัด เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 
-:- รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2566 
-:- รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 
-:- รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2566 
-:- รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2565 
-:- รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565  
-:- รายงาน สขร. ประจำเดือน เมษายน 2564 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564 
-:- รายงาน สขร. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ปีงบ 2564 


ผลิตภัณฑ์แปลรูปจากผลิตผลทางการเกษตร


สถิติผู้สูงอายุ   สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    ICT    สำนักงานประกันสังคม   กรมสรรพากร    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    ธนาคารออมสิน   ธนาคารกรุงไทย   ธนาคาร ธกส   คลังข่าวมหาดไทย   กรมแรงงาน