สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

เบี้ยยังชีพ

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

บริการปรึกษาข้อกฏหมายท้องถิ่น

Tourist Infomation Online

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวสารอาเซียน

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

ชำระภาษี ของ ชม.

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/07/2557
วันนี้
55
เมื่อวานนี้
58
เดือนนี้
1,236
เดือนที่แล้ว
2,215
ปีนี้
9,857
ปีที่แล้ว
29,374
ทั้งหมด
111,380
ไอพี ของคุณ
3.236.118.225
ลำดับรายการวันที่
1งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 256330 ก.ย. 2563
2งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากรายรับ ประจำปีงบประมาณ 256330 ก.ย. 2563
3งบแสดงฐานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 256230 ก.ย. 2562
4รายจ่ายจริง ตามงบประมาณประจำปี 256230 ก.ย. 2562
5รายรับจริง ตามงบประมาณประจำปี 256230 ก.ย. 2562
6งบรายรับ-รายจ่าย ตามงบประมาณประจำปี 256230 ก.ย. 2562

1