สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

เบี้ยยังชีพ

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

บริการปรึกษาข้อกฏหมายท้องถิ่น

Tourist Infomation Online

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวสารอาเซียน

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

ชำระภาษี ของ ชม.

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/07/2557
วันนี้
58
เมื่อวานนี้
58
เดือนนี้
1,236
เดือนที่แล้ว
2,215
ปีนี้
9,857
ปีที่แล้ว
29,374
ทั้งหมด
111,380
ไอพี ของคุณ
3.236.118.225นายนุ ถาวรวิจิตร
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง

นายสมยศ สุริเย
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง

ว่าที่ ร.ต.ธนกฤต อัครเดชกุญชร
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง

นายสมยศ สุริเย
ส.อบต. ม.1


นางศรีนวล พรหมมา
ส.อบต. ม.1


นางณัฐจิราภา ศิริประยงค์
ส.อบต. ม.2


นายณรงค์ชัย เขมาชะ
ส.อบต. ม.3


นายสุทิน ไชยเทพ
ส.อบต. ม.3


นายมงกต มูลปานันท์
ส.อบต. ม.4


นายอุดม ตาติวงศ์
ส.อบต. ม.4


นายดวงฤทธิ์ ตันติโต
ส.อบต. ม.5


นายขุนทอง วงค์ไชย
ส.อบต. ม.5


นายศิลา พยุหะวงศา
ส.อบต. ม.6


นายวรพงษ์ ถนอมรุ่งเรือง
ส.อบต. ม.6


นายโป๊ะ เลาว้าง
ส.อบต. ม.7


นายยุรนันท์ ถาวรวิจิตร
ส.อบต. ม.7


นายชาญชัย โชคนิรมิตร
ส.อบต. ม.8


นายบุญมี สมแพง
ส.อบต. ม.9


นายอภิสิทธิ์ ทิพย์พนาพันธุ์
ส.อบต. ม.9


นายวินัย ภูสิริพัฒนานนท์
ส.อบต. ม.10


นายพลภัทร ทรงกิตติกุล
ส.อบต. ม.10