สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

เบี้ยยังชีพ

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

บริการปรึกษาข้อกฏหมายท้องถิ่น

Tourist Infomation Online

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวสารอาเซียน

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/07/2557
วันนี้
83
เมื่อวานนี้
57
เดือนนี้
1,200
เดือนที่แล้ว
2,251
ปีนี้
18,655
ปีที่แล้ว
30,362
ทั้งหมด
90,804
ไอพี ของคุณ
3.228.10.34นายนุ ถาวรวิจิตร
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง

นายสมยศ สุริเย
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง

ว่าที่ ร.ต.ธนกฤต อัครเดชกุญชร
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง

นายสมยศ สุริเย
ส.อบต. ม.1


นางศรีนวล พรหมมา
ส.อบต. ม.1


นางณัฐจิราภา ศิริประยงค์
ส.อบต. ม.2


นายณรงค์ชัย เขมาชะ
ส.อบต. ม.3


นายสุทิน ไชยเทพ
ส.อบต. ม.3


นายมงกต มูลปานันท์
ส.อบต. ม.4


นายอุดม ตาติวงศ์
ส.อบต. ม.4


นายดวงฤทธิ์ ตันติโต
ส.อบต. ม.5


นายขุนทอง วงค์ไชย
ส.อบต. ม.5


นายศิลา พยุหะวงศา
ส.อบต. ม.6


นายวรพงษ์ ถนอมรุ่งเรือง
ส.อบต. ม.6


นายโป๊ะ เลาว้าง
ส.อบต. ม.7


นายยุรนันท์ ถาวรวิจิตร
ส.อบต. ม.7


นายชาญชัย โชคนิรมิตร
ส.อบต. ม.8


นายบุญมี สมแพง
ส.อบต. ม.9


นายอภิสิทธิ์ ทิพย์พนาพันธุ์
ส.อบต. ม.9


นายวินัย ภูสิริพัฒนานนท์
ส.อบต. ม.10


นายพลภัทร ทรงกิตติกุล
ส.อบต. ม.10