สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

เบี้ยยังชีพ

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

บริการปรึกษาข้อกฏหมายท้องถิ่น

Tourist Infomation Online

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวสารอาเซียน

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/07/2557
วันนี้
42
เมื่อวานนี้
59
เดือนนี้
2,369
เดือนที่แล้ว
2,651
ปีนี้
27,450
ปีที่แล้ว
30,362
ทั้งหมด
99,599
ไอพี ของคุณ
18.213.192.104


การลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กับ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง
ผู้ช่วยศาสตรจารย์นิศรา จันทร์เจริญสุข คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และท่านวัน ม่วงมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กับ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอนทั้งในภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ การวิจัย และการบริการวิชาการ สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย มุ่งผลิตบัณฑิตนักปฎิบัติที่มีความรอบรู้รับใช้สังคมและชุมชนท้องถิ่น ซึ่งมีคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง และผู้บริหารพร้อมด้วยคณาจารย์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ร่วมเป็นสักขีพยาน เนื่องในโอกาสการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง ในอังคารที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมฟ้ามุ่ย องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดยคณะนักวิจัยแผนงานการพัฒนาต้นแบบชุมชนอัจฉริยะบนฐานทุนทางสังคมในพื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา-คอกม้า

 
19 สิงหาคม 2563