สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

เบี้ยยังชีพ

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

บริการปรึกษาข้อกฏหมายท้องถิ่น

Tourist Infomation Online

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวสารอาเซียน

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/07/2557
วันนี้
42
เมื่อวานนี้
59
เดือนนี้
2,369
เดือนที่แล้ว
2,651
ปีนี้
27,450
ปีที่แล้ว
30,362
ทั้งหมด
99,599
ไอพี ของคุณ
18.213.192.104


โครงการ ปลูก ไม้ยืนต้น เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
 
ด้วยศูนย์ปฏิบัติการโครงการเกษตรวิชญา สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๖ ได้ดำเนินการ "โครงการปลูกไม้ยืนต้นเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรี สินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา" ขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิเกล้เจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา และการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ได้เห็นความสำคัญของการปลูกไม้ยืนตันเพื่อ การอนุรักษ์ดินและน้ำ อีกทั้งช่วยเพิ่มความหลากหลายของพรรณไม้ในพื้นที่ โดยร่วมกันปลูกไม้ยืนต้นบริเวณ พื้นที่ภายในโครงการเกษตรวิชญา ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเกษตรวิชญา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษาใน วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ โครงการเกษตรวิชญา บ้านกองแหะ หมู่ ๔ ตำบลโป่งแยง อำเภอ แม่ริม จังหวัด เชียงใหม่ ด้วย มี นาย นิคม เจริญสุข รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง และพนักงานเข้าร่วมในโครงการ และหน่วยงานอื่นๆอีกมากมาย

 
23 กรกฎาคม 2563