สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

เบี้ยยังชีพ

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

บริการปรึกษาข้อกฏหมายท้องถิ่น

Tourist Infomation Online

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวสารอาเซียน

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/07/2557
วันนี้
42
เมื่อวานนี้
59
เดือนนี้
2,369
เดือนที่แล้ว
2,651
ปีนี้
27,450
ปีที่แล้ว
30,362
ทั้งหมด
99,599
ไอพี ของคุณ
18.213.192.104


การประชุมคณะทำงานดำเนินการคัดกรองฯ

การประชุมคณะทำงานดำเนินการคัดกรอง แยงกัก กักกันควบคุมไว้สังเกต สำหรับผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศและจังหวัดที่เป็นเขตโรคติดต่ออันตรายและเป็นพื้อที่ระบาดต่อเนื่อง ตามที่เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD 19) ไปทุกทวีปทั่วโลก จากรายงาน สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) ฉบับที่ 73 วันที่ 16 มีนาคม 2563 ประเทศไทยพบ ผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVD 19) อีกทั้งประเทศไทยได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) ดังกล่าวเป็นโรคติดต่ออันตราย ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 นั้น ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการสถานการณ์ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพทั้งใน ด้านป้องกัน ควบคุมโรค องค์การบริหารส่วนตำบลโป้งแยง จึงได้ประชุมและจัดการแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการคัดกรอง แยกกัก กักกันควบคุมไว้สังเกตสำหรับผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศและจังหวัดที่เป็นเขตโรคติดต่ออันตรายและเป็นพื้นที่ ระบาดต่อเนื่อง องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่โดยมีองค์ประกอบและหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 1. คณะทำงานในระดับตำบล ประกอบด้วย 1.1 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง หัวหน้าคณะทำงาน 1.2 กำนันตำบลโป่งแยง รองหัวหน้าคณะทำงาน 1.3 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง คณะทำงาน 1.4 เจ้าพนักงานสาธารณสุของค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง คณะทำงาน 1.5 ประธาน อสม. ตำบลโป่งแยง คณะทำงาน 1.6 ผู้รับผิดชอบงานควบคุมโรคของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโป่งแยงใน คณะทำงาน 1.7 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่งแยงใน คณะทำงานและเลขานุการ 1.8 ผู้รับผิดชอบงานควบคุมโรคของ รพ.นครพิงค์ คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ 1.9 ผู้รับผิดชอบงานควบคุมโรคของ รพ.คารารัศมี คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 


 
16 เมษายน 2563