สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

บริการปรึกษาข้อกฏหมายท้องถิ่น

Tourist Infomation Online

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวสารอาเซียน

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/07/2557
วันนี้
52
เมื่อวานนี้
89
เดือนนี้
694
เดือนที่แล้ว
2,546
ปีนี้
28,470
ปีที่แล้ว
13,108
ทั้งหมด
70,257
ไอพี ของคุณ
3.214.184.124


การลงนามความร่วมมือบันทึกข้อตกลง (MOU)การขับเคลื่อน โครงการงานวันเกษตรและของดีโป่งแยง ประจำปี ๒๕๖๑
บันทึกข้อตกลง (MOU)
การขับเคลื่อน โครงการงานวันเกษตรและของดีโป่งแยง
บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 ระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง กับ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลโป่งแยง กลุ่มการท่องเที่ยวตำบลโป่งแยง สภาวัฒนธรรมตำบลโป่งแยง เพื่อร่วมมือกันโดยการขับเคลื่อนการจัดงานวันเกษตรและของดีโป่งแยง
( Pong yaeng Agriculture and attraction festival) โดยมีหลักการดังต่อไปนี้
ข้อ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม ชมรมกำนันผู้ใหญ่ บ้านตำบลโป่งแยง กลุ่มการท่องเที่ยวตำบลโป่งแยง สภาวัฒนธรรมตำบลโป่งแยง จะส่งเสริมและกระชับ ความสัมพันธ์อันดีให้ความช่วยเหลือระหว่างกัน ในการดำเนินงานโครงการงานวันเกษตรและของดีโป่งแยง ดังต่อไปนี้
   1.1 ให้คำแนะนำ ปรึกษาและความช่วยเหลือ ด้านการจัดกิจกรรมต่างๆ ในการดำเนินงานโครงการงานวันเกษตรและของดีโป่งแยง
   1.2 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง จะเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงาน โครงการงานวันเกษตรและของดีโป่งแยง
ข้อ 2 ข้อตกลงความร่วมมือนี้เป็นข้อตกลงความร่วมมือทั่วไปในขั้นดำเนินการ โดยร่วมกันกำหนดรายละเอียดข้อตกลงเฉพาะเรื่องภายใต้ขอบเขตแห่งข้อตกลงนี้อีกครั้ง
ข้อ 3 ข้อตกลงความร่วมมือนี้มีกำหนดระยะเวลา 3 ปี เมื่อครบกำหนดแล้ว หากจะตกลงร่วมมือกันอีกต่อไปให้ทำข้อตกลงใหม่
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

 
11 ตุลาคม 2561