สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

บริการปรึกษาข้อกฏหมายท้องถิ่น

Tourist Infomation Online

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวสารอาเซียน

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/07/2557
วันนี้
43
เมื่อวานนี้
50
เดือนนี้
2,066
เดือนที่แล้ว
2,508
ปีนี้
4,574
ปีที่แล้ว
30,362
ทั้งหมด
76,723
ไอพี ของคุณ
3.233.221.149


อบรมการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2561
อบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง จัดฝึกอบรมการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2561วันที่ 20 กรกฏาคม 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยงโดยมีภาครัฐ ภาคเอกชน สมาชิกสภา อบต. และอาสาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมและขอขอบคุณ คณะวิทยากร ผู้เข้าฝึกอบรม ร.ร.บ้านโป่งแยงใน ร.รเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7 ร.ร.บ้านกองแหะ บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) โป่งแยงซิปไลน์ บริษัท ทรีท๊อปไฟส์ รพ.สต.บ้านโป่งแยงใน เทศบาลตำบลแม่แรม เทศบาลตำบลสะเมิงใต้ กังสดาลรีสอร์ท สมาชิกสภาฯ พนักงาน อบต.โป่งแยงและอาสาสมัครทุกท่านที่เข้าร่วมทำให้กิจกรรมประสบผลสำเร็จ บรรลุวัตถุประสงค์

 
20 กรกฎาคม 2561