ปลัด

สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

บริการปรึกษาข้อกฏหมายท้องถิ่น

Tourist Infomation Online

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวสารอาเซียน

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

ชำระภาษี ของ ชม.สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/07/2557
วันนี้
28
เมื่อวานนี้
62
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
2,920
ปีนี้
13,642
ปีที่แล้ว
33,887
ทั้งหมด
179,972
ไอพี ของคุณ
18.207.240.77
นายปฏิคม คมชัย
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร. 099-2711423


นายต่อศักดิ์ ขุนจินดา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวกิตินันท์ ปัญญาพร
นิติกรชำนาญการ


นายสุรินทร์ เขื่อนขัน
นักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการ


นางสาวรัชดาภรณ์ มณีรัตน์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นายทินกร สุวรรณภูมิ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


นายธนากร กาวี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นางสาวชญาภรณ์ สุขคำฟอง
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ


สอ.สมศักดิ์ กรนำโชค
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


นายภวรัญชน์ ศรีสุข
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน


นางวรรนิศา มุดเพชร
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


ว่าที่ ร.ท.อัฐพร สนินัด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายซน รัดแดง
พนักงานขับรถยนต์


นายองอาจ ตันติโต
พนักงานจ้างทั่วไป


นางสนธยา ทิพย์สม
แม่บ้าน


นางศุภลักษณ์ ชัยสุวรัตน์
พนักงานจ้างทั่วไป


นายกฤษฎา ศรีลาวงษ์
พนักงานจ้างทั่วไป


นายธีรพันธ์ แสงตัน
พนักงานจ้างทั่วไป


นางสาวศิริประภา ผิวเหลือง
พนักงานจ้างทั่วไป


นายประพันธ์ สาตะถา
พนักงานจ้างทั่วไป


นางอัญชลี ชัยจารุจินดา
พนักงานจ้างทั่วไป


นางสาวปัญจรัตน์ สมแพง
พนักงานจ้างทั่วไป


นางสาวทิพย์สุวรรณ์ อำภะวา
พนักงานจ้าทั่วไป


นายจิรายุ ปันธิยะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย