ปลัด

สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

แบบสำรวจ

ลงทะเบียนสถานประกอบการที่พัก

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

บริการปรึกษาข้อกฏหมายท้องถิ่น

Tourist Infomation Online

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวสารอาเซียน

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

ชำระภาษี ของ ชม.สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/07/2557
วันนี้
53
เมื่อวานนี้
93
เดือนนี้
3,928
เดือนที่แล้ว
5,252
ปีนี้
36,824
ปีที่แล้ว
33,887
ทั้งหมด
203,154
ไอพี ของคุณ
3.239.2.192
นางนาถลดา วิชิตนาค
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 062-4953653นางสาววิรัญญา อุ่นบ้าน
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


นางสาวสิริกาญจน์ เตชะเลิศพนา
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ


น.ส.นัทธมน ชัญชกรธนยศ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน


นางสาวลภัสรดา ตาติวงค์
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน


นางสาววิศรุตา ศรีใจ
เจ้าหนักงานการเงินและบัญขีปฏิบัติงาน


นายประพันธ์ แปงตา
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน


นางสาวสัญทนา สนินัด
นักวิชาการพัสดุ (ลูกจ้างประจำ)


น.ส.ศิรินทิพย์ โกยทา
พนักงานจ้างทั่วไป


นางสาวสุณัฐมน สุขเงิน
พนักงานจ้างทั่วไป


นายสุทธินันท์ ดวงแดง
พนักงานจ้างทั่วไป