ปลัด

สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

บริการปรึกษาข้อกฏหมายท้องถิ่น

Tourist Infomation Online

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวสารอาเซียน

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

ชำระภาษี ของ ชม.สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/07/2557
วันนี้
34
เมื่อวานนี้
62
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
2,920
ปีนี้
13,642
ปีที่แล้ว
33,887
ทั้งหมด
179,972
ไอพี ของคุณ
18.207.240.77
นางสาววรัทยา เทพยศ
นักวิชาการศึกษา


นางพนัชกร สมแก้ว
นักสันทนาการ


นางสาว กัณฐิกา ปาลี
เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวกมลมาศ อินต๊ะรัง
ครู คศ.๑นางสาวสายสมร ศิริประยงค์
ครู คศ.๑นางจันดี วะตินา
ครู คศ.๑นางสมเพชร ตันติโต
ผ.ช.ครูผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างตามภารกิจ)นางสาวแสงสุรีย์ ทิพย์ปิ่นทอง
ผ.ช.ครูผู้ดูแลเด็ก(พนักงานจ้างตามภารกิจ)นางสาวชุลี อนันต์วิไล
ผู้ดูแลเด็ก(พนักงานจ้างตามภารกิจ)นางสาววิไล ภมรวิจิตร
ผ.ช.ครูผู้ดูแลเด็ก(พนักงานจ้างตามภารกิจ)นางสาวสุภาภรณ์ เลาว้าง
ผู้ดูแลเด็ก(พนักงานจ้างตามภารกิจ)นางสุภมาส ปกรสิทธิ์
ผู้ดูแลเด็ก(พนักงานจ้างตามภารกิจ)นางภาริชา แซ่ซ้ง
ผ.ช.ครูผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างตามภารกิจ)


นางวิภาภัณฑ์ โลหะกุล
ผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างตามภารกิจ)


นางสาวเจมจิรา ไชยราช
พนักงานจ้างทั่วไป


นางสาวเสาวลักษณ์ อาทิตย์อาภา
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก