ปลัด

สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

บริการปรึกษาข้อกฏหมายท้องถิ่น

Tourist Infomation Online

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวสารอาเซียน

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

ชำระภาษี ของ ชม.สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/07/2557
วันนี้
117
เมื่อวานนี้
80
เดือนนี้
2,529
เดือนที่แล้ว
3,293
ปีนี้
26,128
ปีที่แล้ว
33,887
ทั้งหมด
192,458
ไอพี ของคุณ
44.200.117.166
นางสาววรัทยา เทพยศ
นักวิชาการศึกษา


นางพนัชกร สมแก้ว
นักสันทนาการ


นางสาว กัณฐิกา ปาลี
เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวกมลมาศ อินต๊ะรัง
ครู คศ.๑นางสาวสายสมร ศิริประยงค์
ครู คศ.๑นางจันดี วะตินา
ครู คศ.๑นางสมเพชร ตันติโต
ผ.ช.ครูผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างตามภารกิจ)นางสาวแสงสุรีย์ ทิพย์ปิ่นทอง
ผ.ช.ครูผู้ดูแลเด็ก(พนักงานจ้างตามภารกิจ)นางสาวชุลี อนันต์วิไล
ผู้ดูแลเด็ก(พนักงานจ้างตามภารกิจ)นางสาววิไล ภมรวิจิตร
ผ.ช.ครูผู้ดูแลเด็ก(พนักงานจ้างตามภารกิจ)นางสาวสุภาภรณ์ เลาว้าง
ผู้ดูแลเด็ก(พนักงานจ้างตามภารกิจ)นางสุภมาส ปกรสิทธิ์
ผู้ดูแลเด็ก(พนักงานจ้างตามภารกิจ)นางภาริชา แซ่ซ้ง
ผ.ช.ครูผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างตามภารกิจ)


นางวิภาภัณฑ์ โลหะกุล
ผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างตามภารกิจ)


นางสาวเจมจิรา ไชยราช
พนักงานจ้างทั่วไป


นางสาวเสาวลักษณ์ อาทิตย์อาภา
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก