ปลัด

สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

บริการปรึกษาข้อกฏหมายท้องถิ่น

Tourist Infomation Online

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวสารอาเซียน

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

ชำระภาษี ของ ชม.สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/07/2557
วันนี้
26
เมื่อวานนี้
62
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
2,920
ปีนี้
13,642
ปีที่แล้ว
33,887
ทั้งหมด
179,972
ไอพี ของคุณ
18.207.240.77
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนา ประจำปี 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง ได้ดำเนินการจัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนา ประจำปี 2565 ประชาคมเรื่องต่างๆ เพื่อรับฟังปัญหาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนาหมู่บ้าน และนำแผนพัฒนาท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนองความต้องการพัฒนาของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง โดยมีเป้าหมายผู้เข้าร่วม หมู่บ้านละ 50 คน
วันจันทร์ ที่ 25 เมษายน 2565
ช่วงเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น. หมู่ที่ 9 บ้านผานกกก ณ.อาคารเอนกประสงค์
ช่วงบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น. หมู่ที่ 1 บ้านโป่งแยงใน ณ.วัดเทพาราม

 
25 เมษายน 2565