ปลัด

สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

บริการปรึกษาข้อกฏหมายท้องถิ่น

Tourist Infomation Online

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวสารอาเซียน

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

ชำระภาษี ของ ชม.สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/07/2557
วันนี้
26
เมื่อวานนี้
62
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
2,920
ปีนี้
13,642
ปีที่แล้ว
33,887
ทั้งหมด
179,972
ไอพี ของคุณ
18.207.240.77
1
จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัว,องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง,pongyeang.go.th

วันที่ 19 เมษายน 2566 ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล ผู้นำชุมชน ตัวแทน อสม และประชาชนตำบลโป่งแยง จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง กำนันตำบลโป่งแยง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลโป่งแยง เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565

19 เมษายน 2566

ประเพณีสระเกล้าดำหัวนายอำเภอแม่ริม,องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง,pongyeang.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง อ.แม่ริม ฮ่วมใจ๋สืบสานประเพณีสระเกล้าดำหัวนายอำเภอแม่ริม โดยมีคณะผู้บริหารนายวันม่วงมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง พร้อมทีมสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง ผู้นำชุมชน ฮ่วมใจ๋ ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล เป็นขวัญกำลังใจในการทำงานให้บริการพี่น้องประชาชนชาวตำบลโป่งแยง
[19 เมษายน 2566] เมื่อเวลา 15.30 น. ผู้บริหารสมาชิกสภาตำบลโป่งแยง หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ฮ่วมใจ๋ สืบสานประเพณีสระเกล้าดำหัวนายอำเภอแม่ริม ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล เป็นขวัญกำลังใจในการทำงานให้บริการพี่น้องประชาชนชาวโป่งแยงต่อไป
19 เมษายน 2566

จัดงานประเพณีปี๋ใหม่เมือง 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง,pongyeang.go.th

อบต.โป่งแยงฮ่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลโป่งแยง ได้จัดงานประเพณีปี๋ใหม่เมือง ฮ่วมสรงน้ำพระพุทธรูป ปักตุงเจดีย์ทราย การแสดงศิลปวัมนธรรมพื้นบ้าน การละเล่นและการดำหัวของคนเฒ่าคนแก่ในพื้นที่ตำบลโป่งแยง

12 เมษายน 2566

ตรวจเยี่ยม จุดบรูณาการจุดเฝ้าระวังช่วงเทศกาลสงกรานต์ 7 วันอันตราย อบต โป่งแยง,องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง,pongyeang.go.th
วันที่12/04/2566 เวลา 15.30 น. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมผู้ว่าราชการจังหวัดเชัยงใหม่ และคณะฯได้มาตรวจเยี่ยม จุดบรูณาการจุดเฝ้าระวังช่วงเทศกาลสงกรานต์ 7 วันอันตราย อบต โป่งแยง โดยนายวัน ม่วงมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยงพร้อมเจ้าหน้า พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยงร่วมต้อนรับ ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.โป่งแยง
12 เมษายน 2566

บริษัท นิ่มลีสซิ่ง สาขาโป่งแยงมอบน้ำดื่มสนับสนุน ,องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง,pongyeang.go.th
วันที่ 11 เมษายน 2566 บริษัท นิ่มลีสซิ่ง สาขาโป่งแยงมอบน้ำดื่มสนับสนุน โครงการเฝ้าระวังอุบัติเหตุทางถนน ช่วงสงกรานต์ 7 วันอันตราย
11 เมษายน 2566

บริษัททิปโก้ฟูดส์ (ออร่า) มอบน้ำดื่มสนับสนุน,องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง,pongyeang.go.th
วันที่ 11/04/66 บริษัททิปโก้ฟูดส์ (ออร่า) มอบน้ำดื่มสนับสนุน โครงการ เฝ้าระวังอุบัติเหตุทางถนน ช่วงสงกรานต์ 7 วันอันตราย
11 เมษายน 2566

กิจกรรมฝึกอบรมต่อยอดการประดิษฐ์พวงกุญแจและที่รัดผม,องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง,pongyeang.go.th

อบต.โป่งแยง ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ริม และคณะทำงานขับเคลื่อนบทบาทสตรีตำบลโป่งแยง จัดกิจกรรมฝึกอบรมต่อยอดการประดิษฐ์พวงกุญแจและที่รัดผม เพื่อสร้างรายได้เสริมให้แก่สตรีในตำบลโป่งแยง

04 เมษายน 2566

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนา ประจำปี 2566 ,องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง,pongyeang.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง ได้ดำเนินการจัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนา ประจำปี 2566 ประชุมประชาคมเรื่องต่างๆ เพื่อรับฟังปัญหา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนาหมู่บ้าน และนำแผนพัฒนาท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนองความต้องการพัฒนาของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง
 
วันศุกร์ ที่ 31 มีนาคม 2566
ช่วงเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น. หมู่ที่ 4 บ้านกองแหะ ณ. วัดเภรีพิชัย
ช่วงบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น. หมู่ที่ 7 บ้านบวกจั่น ณ. อาคารเอนกประสงค์
31 มีนาคม 2566

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนา ประจำปี 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง,pongyeang.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง ได้ดำเนินการจัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนา ประจำปี 2566 ประชุมประชาคมเรื่องต่างๆ เพื่อรับฟังปัญหา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนาหมู่บ้าน และนำแผนพัฒนาท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนองความต้องการพัฒนาของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง
 
วันพุธ ที่ 29 มีนาคม 2566
ช่วงเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น. หมู่ที่ 9 บ้านผานกกก ณ. อาคารเอนกประสงค์
ช่วงบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น. หมู่ที่ 1 บ้านโป่งแยงใน ณ. วัดเทพาราม
29 มีนาคม 2566

โครงการ “อบรมและการศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยว” ประจำปี ๒๕๖๖ ,องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง,pongyeang.go.th

โครงการ “อบรมและการศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยว” ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชุนและวิสาหกิจชุมชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนด้วยการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในตำบลโป่งแยง พร้อมทั้งเป็นการสร้างความเป็นเครือข่าย เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชนในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง จึงได้จัดการโครงการ ศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านแม่กำปอง ในองค์ความรู้ต่างๆ ของกลุ่ม เช่นการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน การบริหารจัดการโฮมสเตย์ พร้อมวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่คณะศึกษาดูงานจำนวน ๓๐ คน ในวันพุธที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖

29 มีนาคม 2566

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนา ประจำปี 2566 ,องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง,pongyeang.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง ได้ดำเนินการจัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนา ประจำปี 2566 ประชุมประชาคมเรื่องต่างๆ เพื่อรับฟังปัญหา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนาหมู่บ้าน และนำแผนพัฒนาท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนองความต้องการพัฒนาของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง
 
วันอังคาร ที่ 28 มีนาคม 2566
ช่วงเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น. หมู่ที่ 6 บ้านแม่สาใหม่ ณ. อาคารเอนกประสงค์
ช่วงบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น. หมู่ที่ 10 บ้านแม่สาน้อย ณ. อาคารเอนกประสงค์
28 มีนาคม 2566

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนา ประจำปี 2566 ,องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง,pongyeang.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง ได้ดำเนินการจัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนา ประจำปี 2566 ประชุมประชาคมเรื่องต่างๆ เพื่อรับฟังปัญหา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนาหมู่บ้าน และนำแผนพัฒนาท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนองความต้องการพัฒนาของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง
 
วันจันทร์ ที่ 27 มีนาคม 2566
ช่วงเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น. หมู่ที่ 2 บ้านโป่งแยงนอก ณ. ศาลาเอนกประสงค์
ช่วงบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น. หมู่ที่ 3 บ้านม่วงคำ ณ. วัดใหม่ศรีม่วงคำ

 

27 มีนาคม 2566

สืบสานประเพณีปีใหม่ม้ง,องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง,pongyeang.go.th

สืบสานประเพณีปีใหม่ม้ง (น่อ เป๊ เจ่า ม้ง) บ้านบวกจั่น อ.แม่ริม
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565 ณ หมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านบวกจั่น ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ พี่น้องเครือข่ายชาวม้ง จังหวัดเชียงใหม่ 5 หมู่บ้าน ในตำบลโป่งแยง อ.แม่ริม ได้ร่วมกันจัดงาน ประเพณีปีใหม่ม้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งในปีนี้ชุมชนม้ง บ้านบวกจั่น หมู่ที่ 7 ต.โปงแยง ได้รับเป็นเจ้าภาพร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลโป่งแยง
เพื่อร่วมกันสร้างความรักความสามัคคี จัดกิจกรรมประกวดและแข่งขันการละเล่นของชาวม้ง อีกทั้งเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นที่ดีงาม ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลโป่งแยง เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวชมวิธีชีวิตและประเพณีชาวม้งให้เป็นที่รู้จักกันแพร่หลาย

อ่านรายละเอียดข่าวได้ที่
https://www.cmthainews.com/archives/25282

28 ธันวาคม 2565

งานวันเกษตรและของดีโป่งแยง 2022,องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง,pongyeang.go.th

งานวันเกษตรและของดีโป่งแยง 2022 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ณ ลานอเนกประสงค์ อบต.โป่งแยง ภายใต้แนวคิด "เกษตรโป่งแยง สืบสานภูมิปัญญา สู่สากล

25 พฤศจิกายน 2565

การลงนามความร่วมมือ MOU ระหว่างชุมชนบ้างปงไคร้ และ หน่วยงานในพื้นที่,องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง,pongyeang.go.th
การลงนามความร่วมมือ MOU ระหว่างชุมชนบ้างปงไคร้ และ หน่วยงานในพื้นที่ ในการบริหารจัดการท่องเที่ยว
ที่มีการใช้พื้นที ป่าชุมชน เพื่อให้การดำเนินงานการท่องเที่ยวโดยชุมชน เป็นไปด้วยศักยภาพ มั่นคงและยั่งยืน

 

11 พฤศจิกายน 2565

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 7  (98 รายการ)