ปลัด

สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

บริการปรึกษาข้อกฏหมายท้องถิ่น

Tourist Infomation Online

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวสารอาเซียน

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

ชำระภาษี ของ ชม.สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/07/2557
วันนี้
117
เมื่อวานนี้
80
เดือนนี้
2,529
เดือนที่แล้ว
3,293
ปีนี้
26,128
ปีที่แล้ว
33,887
ทั้งหมด
192,458
ไอพี ของคุณ
44.200.117.166
ลำดับรายการวันที่
1รายงานการวิเคราะห์ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ28 เม.ย. 2566
2รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256627 เม.ย. 2566
3รายงานการวิเคราะห์ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256629 มี.ค. 2566
4รายงานผลการดําเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 29 เม.ย. 2565
5รายงานผลการดำเนินการมาตรฐานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕29 เม.ย. 2565
6รายงานการวิเคราะห์ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256529 มี.ค. 2565
7นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง22 ก.ค. 2564
8นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง22 ก.ค. 2564
9รายงานสรุปผลการดำเนินงาน โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25646 พ.ค. 2564
10มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์26 เม.ย. 2564
11รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256430 มี.ค. 2564
12โครงการคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี256413 ก.พ. 2564
13มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน17 ก.ย. 2563

1