ปลัด

สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

แบบสำรวจ

ลงทะเบียนสถานประกอบการที่พัก

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

บริการปรึกษาข้อกฏหมายท้องถิ่น

Tourist Infomation Online

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวสารอาเซียน

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

ชำระภาษี ของ ชม.สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/07/2557
วันนี้
58
เมื่อวานนี้
93
เดือนนี้
3,928
เดือนที่แล้ว
5,252
ปีนี้
36,824
ปีที่แล้ว
33,887
ทั้งหมด
203,154
ไอพี ของคุณ
3.239.2.192
ลำดับรายการวันที่
1หลักเกณฑ์และหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ24 มิ.ย. 2562
2วินัยและมาตรฐานทั่วไปการบริหารงานบุคคลในระบบแท่ง24 มิ.ย. 2562
3วันลาพนักงานท้องถิ่น24 มิ.ย. 2562
4เลขที่ตำแหน่ง ระบบแท่ง24 มิ.ย. 2562
5พรบ. เครื่องแบบท้องถิ่น24 มิ.ย. 2562
6พรบ ระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น 254224 มิ.ย. 2562
7ใบลาพักผ่อน24 มิ.ย. 2562
8ใบลากิจ ลาป่วย ลาคลอด24 มิ.ย. 2562
9บัญชีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง-สำหรับใช้เลื่อนระดับ อบต.24 มิ.ย. 2562
10ทักษะที่จำเป็นในงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น24 มิ.ย. 2562
11ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 255924 มิ.ย. 2562
12คู่มือสมรรถนะสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น24 มิ.ย. 2562
13คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น24 มิ.ย. 2562
14ความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (Part 2)24 มิ.ย. 2562
15ความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (Part 1)24 มิ.ย. 2562
16หลักเกณฑ์และหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ24 มิ.ย. 2562
17การกำหนดกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันตามมาตราฐานกำหนดตำแหน่งของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น24 มิ.ย. 2562

1