ปลัด

สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

แบบสำรวจ

ลงทะเบียนสถานประกอบการที่พัก

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

บริการปรึกษาข้อกฏหมายท้องถิ่น

Tourist Infomation Online

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวสารอาเซียน

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

ชำระภาษี ของ ชม.สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/07/2557
วันนี้
67
เมื่อวานนี้
93
เดือนนี้
3,928
เดือนที่แล้ว
5,252
ปีนี้
36,824
ปีที่แล้ว
33,887
ทั้งหมด
203,154
ไอพี ของคุณ
3.239.2.192
ลำดับรายการวันที่
1รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 256519 ก.ค. 2565
2รายงานผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 25657 เม.ย. 2565
3รายงานผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 25655 ม.ค. 2565
4รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่49 ธ.ค. 2564
5รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่36 ก.ค. 2564
6รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 22 เม.ย. 2564
7รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่22 ก.พ. 2564
8รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่14 ม.ค. 2564
9รายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 25641 ต.ค. 2563
10ผลการใช้จ่ายงบประมาณปี 256330 ก.ย. 2563
11งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 256210 มิ.ย. 2563
12งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 256210 มิ.ย. 2563
13รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนตุลาคม 25621 พ.ย. 2562
14รายงานการรับ-จ่ายประจำปีงบประมาณ 256211 ต.ค. 2562
15รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 256211 ต.ค. 2562
16งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ประจำปีงบประมาณ 256230 ก.ย. 2562
17งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ประจำปีงบประมาณ 256230 ก.ย. 2562
18งบรายรับ-รายจ่าย ตามงบประมาณประจำปี 2561 30 ก.ย. 2561

1