ปลัด

สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

แบบสำรวจ

ลงทะเบียนสถานประกอบการที่พัก

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

บริการปรึกษาข้อกฏหมายท้องถิ่น

Tourist Infomation Online

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวสารอาเซียน

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

ชำระภาษี ของ ชม.สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/07/2557
วันนี้
52
เมื่อวานนี้
93
เดือนนี้
3,928
เดือนที่แล้ว
5,252
ปีนี้
36,824
ปีที่แล้ว
33,887
ทั้งหมด
203,154
ไอพี ของคุณ
3.239.2.192
ลำดับรายการวันที่
1ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน29 เม.ย. 2565
2แผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตําบล 29 เม.ย. 2565
3- ราง - แผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป พ.ศ.2561 - 2565 29 เม.ย. 2565
4แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-257028 ก.ย. 2564
5ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี 2561-2565)14 มิ.ย. 2562
6ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี 2561-2565)14 มิ.ย. 2562

1