ปลัด

สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

บริการปรึกษาข้อกฏหมายท้องถิ่น

Tourist Infomation Online

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวสารอาเซียน

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

ชำระภาษี ของ ชม.สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/07/2557
วันนี้
34
เมื่อวานนี้
62
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
2,920
ปีนี้
13,642
ปีที่แล้ว
33,887
ทั้งหมด
179,972
ไอพี ของคุณ
18.207.240.77
ลำดับรายการวันที่
1แบบรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปี 2565 25 เม.ย. 2566
2การเข้ารับการฝึกอบรมของพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 21 เม.ย. 2566
3แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 256621 เม.ย. 2566
4บัญชีแสดงกรอบอัตรากำลังที่มีอยู่ตามแผนอัตรกำลัง 256521 เม.ย. 2566
5รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 25653 ต.ค. 2565
6แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256427 เม.ย. 2565
7รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 25641 ต.ค. 2564
8รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 256330 ต.ค. 2563
9รายงานการเข้ารับการฝึกอบรมของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256330 ก.ย. 2563
10รายงานสรุปผลการดำเนินงาน โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25639 ก.ย. 2563
11แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256315 ก.ค. 2563

1