ปลัด

สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

แบบสำรวจ

ลงทะเบียนสถานประกอบการที่พัก

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

บริการปรึกษาข้อกฏหมายท้องถิ่น

Tourist Infomation Online

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวสารอาเซียน

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

ชำระภาษี ของ ชม.สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/07/2557
วันนี้
51
เมื่อวานนี้
93
เดือนนี้
3,928
เดือนที่แล้ว
5,252
ปีนี้
36,824
ปีที่แล้ว
33,887
ทั้งหมด
203,154
ไอพี ของคุณ
3.239.2.192
ลำดับรายการวันที่
1สรุปผลการดําเนินงานตามนโยบายการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจําปี พ.ศ.2566 (รอบที่ 1 ระหว่างเดือนตุลาคม - มีนาคม 2566)25 เม.ย. 2566
2รายงานสรุปผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566 รอบที่ 1 ระหว่างเดือน ต.ค.65-มี.ค.6630 มี.ค. 2566
3รายงานผลการฝึกอบรม โครงการ เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 256627 มี.ค. 2566
4ขอประชาสัมพันธ์การับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล27 มี.ค. 2566
5คําสั่งองค์การบริหารส่วนตําบลโป่งแยง อําเภอแม่ริม ที่ 65 / 2566 เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งพนักงานจ้างทั่วไป ประจําปีงบประมาณ 2566 1 มี.ค. 2566
6คําสั่งองค์การบริหารส่วนตําบลโป่งแยง ที่ 773/2565 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานส่วนตําบล 3 ม.ค. 2566
7สรุปผลแบบประเมินความพึงพอใจและแรงจูงใจของผู้ใต้บังคับบัญชา 3 ต.ค. 2565
8คําสั่งองค์การบริหารส่วนตําบลโป่งแยง ที่ 506 / 2565 เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตําบล 30 ส.ค. 2565
9ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลโป่งแยง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตําบล 1 ก.ค. 2565
10รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง14 ก.พ. 2565
11รับโอน (ย้าย)พนักงานส่วนตาบล30 มิ.ย. 2564
12การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมของ (ข้าราชการหรือพนักงาน) และลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25638 ต.ค. 2563

1