สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

บริการปรึกษาข้อกฏหมายท้องถิ่น

Tourist Infomation Online

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวสารอาเซียน

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/07/2557
วันนี้
34
เมื่อวานนี้
59
เดือนนี้
2,566
เดือนที่แล้ว
2,714
ปีนี้
13,097
ปีที่แล้ว
30,362
ทั้งหมด
85,246
ไอพี ของคุณ
3.235.172.213


อบต.นาปู่ป้อม ได้ออกดำเนินการตรวจสอบถนนในที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.นาปู่ป้อม และได้ดำเนินการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหาย
  งานวันเกษตรและของดีโป่งแยง ๒๕๖๒
  สร้างความตระหนักรู้ในสถานการณ์เสี่ยงและการคุ้มครองเด็กในพื้นที่ท่องเที่ยวชุมชนและแนวทางป้องกัน
  ประกาศผล การประกวดภาพถ่าย โป่งแยงดินแดนในฝัน ประจำปี ๒๕๖๒
  กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสอันสำคัญของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์
  ประเพณีเข้าพรรษา


  -:- ลุยแจกเบี้ยยังชีพเข้าบัญชีธนาคาร 100% ป้องกันไวรัสโควิด - 19 
  -:- ยกเลิกโครงการให้ความช่วยเหลือ นักเรียน นักศึกษาในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  -:- ร่วมน้อมรำลึก รงค์ วงษ์สวรรค์ ศิลปินแห่งชาติ 
  -:- ด่วน! ราชกิจจานุเบกษาประกาศ “โควิด-19” เป็นโรคติดต่ออันตราย มีผล 1 มี.ค.63 
  -:- ขอเชิญร่วมงาน พิธีสักการะบูชาและบวงสรวง รอยพระพุทธหัตถ์ ผาต๊ะ ณ ถ้ำผาต๊ะ บ้านโป่งแยงนอก ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
  -:- ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง 
  -:- ประกาศรับสมัครงาน ทำโครงการแผ่นที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
  -:- เตือน! ผู้ใช้ LINE ระวังถูกหลอก 
  -:- ขอเชิญรับชมรายการเคลียร์คัด ชัดเจน ตอน ตัวชี้วัดคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ทางช่อง NBT #ย้อนหลัง 
  -:- ขอเชิญติดตามรับชมการถ่ายทอดสดงานแถลงข่าวและประกาศผลการประเมิน ITA ประจำปี 2562 


  ตามรอยเสด็จ
  บวกเต๋ย
  บ้านกองแหะ
  ผาต๊ะ
  สวนทูนอิน
  เส้นทางตามรอยเสด็จฯ ดอยผาฆ้องผากลอง
  การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านกองแหะ
  วัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ
  บ้านสวนทูนอิน
  รอยพระพุทธหัตถ์ ถ้ำผาต๊ะ  ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
  -:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งเเยง 
  -:- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
  -:- เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
  -:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2561 
  -:- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. พร้อมราวกันตกข้างโบสถ์เซเว่นเดย์ หมู่ที่ 9 
  -:- แบบฟอร์มการจัดทำประกาศราคากลาง 
  -:- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มต้นบ้านนายสงวน ถึง สามแยกหน้าวัด หมู่ 6 บ้านแม่สาให 
  -:- โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก(บริเวณสนามกีฬา) หมู่ 10 บ้านแม่สาน้อย 
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
  -:- ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบวกเต๋ย ม.8 บ.บวกเต๋ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
  -:- ราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารพันธุกรรมพืช หมู่ที่ 5 บ้านปงไคร้ 
  -:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
  -:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม)ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2/2561 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน  
  -:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์และวารสารฯลฯที่ใช้ในที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้านขององค์การบริ 
  -:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หนังสือพิมพ์และวารสารฯลฯที่ใช้ในที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน เดือน ตุลาคม 256 
  -:- ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกตามโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอก 
  -:- แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาส 4) 
  -:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) ช่วงภาคเรียนที่ 1/2561  
  ประกาศราคากลาง
  -:- ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารพันธุกรรมพืช หมู่ที่ 5 บ้านปงไคร้ ด้วยวิธีประก 
  -:- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้างท่อลอด คสล. พร้อมราวกันตก หมู่ที่ 4 
  -:- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้างหอถังสูง พร้อมขยายระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 
  -:- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณขยายระบบประปาชุมชนจากบ่อน้ำซับ หมู่ที่ 2 
  -:- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้างลานเศรษฐกิจชุมชนโป่งแยง (ตลาดประชารัฐ) 
  -:- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณถมดินธรรมชาติไหล่ทางถนนสายหลัก หมู่ที่ 5 
  -:- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 6 เริ่มต้นบ้านนายยิ่งถึงนายซาง 
  -:- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 9 
  -:- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้างพนังกันดิน คสล. พร้อมพนังกั้นน้ำ คสล. หมู่ที่ 1 
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร)
  -:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2561 
  -:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2561 
  -:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2561 
  -:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2561 
  -:-  รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2560 
  -:-  รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 
  -:-  รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2560 
  -:-  รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2560 
  -:-  รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2560   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    ICT    สำนักงานประกันสังคม   กรมสรรพากร    ธนาคารออมสิน   ธนาคารกรุงไทย   ธนาคาร ธกส   คลังข่าวมหาดไทย   กรมแรงงาน