สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

เบี้ยยังชีพ

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

บริการปรึกษาข้อกฏหมายท้องถิ่น

Tourist Infomation Online

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวสารอาเซียน

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

ชำระภาษี ของ ชม.

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/07/2557
วันนี้
15
เมื่อวานนี้
83
เดือนนี้
580
เดือนที่แล้ว
2,103
ปีนี้
4,563
ปีที่แล้ว
29,374
ทั้งหมด
106,086
ไอพี ของคุณ
3.239.159.107


การลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กับ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง
โครงการ ปลูก ไม้ยืนต้น เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
การประชุมคณะทำงานดำเนินการคัดกรองฯ
  งานวันเกษตรและของดีโป่งแยง ๒๕๖๒
  สร้างความตระหนักรู้ในสถานการณ์เสี่ยงและการคุ้มครองเด็กในพื้นที่ท่องเที่ยวชุมชนและแนวทางป้องกัน
  โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี 2562

  -:- ประชาสัมพันธ์ช่องทางการชำระภาษี/ค่าธรรมเนียม ผ่านเว็บไซต์ของ ฝ่ายเร่งรัดจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเซียงใหม่ 
  -:- องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง ได้จัดกิจกรรมการประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ  
  -:- การจัดอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร 
  -:- แจ้งให้ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีท้องถิ่นมาชำระภาษีประจำปี พ.ศ. 2564  
  -:- รมว.มท.เห็นชอบขยายกำหนดเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างออกไปอีก 2 เดือน และครม.มีมติลดภาษีอีก 90% เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 
  -:- อบต.โป่งแยง ห่วงใยคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย จัดอบรมให้ความรู้ เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน 
  -:- อบต.โป่งแยง จัดอบรม “การตลาดออนไลน์ และบรรจุภัณฑ์แนวใหม่” ให้กับประชาชนและผู้ประกอบการ 
  -:- แบบประเมินความพึงพอใจในการทำงานการให้บริการประชาชน ของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
  -:- ตาม พรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562 ประจำปี 2563 นี้ ผู้อยู่ในข่ายชำระภาษี ลด 90% จ่าย 10% ของยอดภาษี 
  -:- เมื่อประชาชนได้รับแจ้งเอกสารเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ต้องทำอย่างไร 

  ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยวโป่งแยง
  บ้านม่วงคำ หมู่บ้านตัวอย่างนิเวศทางด้านการเกษตร
  เส้นทางตามรอยเสด็จฯ ดอยผาฆ้องผากลอง
  การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านกองแหะ
  วัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ
  บ้านสวนทูนอิน
  รอยพระพุทธหัตถ์ ถ้ำผาต๊ะ
  บ้านบวกเต๋ยแดนกุหลาบงาม ทะเลหมอก
  โฮมสเตย์ชนเผ่าม้งบ้านแม่สาใหม่ ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาพื้นบ้านชนเผ่าม้งบ้านแม่สาใหม่
  หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านผานกกก


  ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
  -:- การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ 
  -:- ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ หมู่ที่ 1 บ้านโป่งแยงในตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยงกำหนดและป้ายโครงการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  -:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ หมู่ที่ ๑ บ้านโป่งแยงใน ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยงกำหนดและป้ายโครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2  
  -:- ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ หมู่ที่ 1 บ้านโป่งแยงใน  
  -:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ หมู่ที่ 1 บ้านโป่งแยงใน ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยงกำหนดและป้ายโครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  -:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งเเยง 
  -:- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
  -:- เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
  -:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2561 
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
  -:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. 62 – ก.ย. 62) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
  -:- ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบวกเต๋ย ม.8 บ.บวกเต๋ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
  -:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. 62 – มิ.ย. 62) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
  -:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. 62 – มี.ค. 62) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
  -:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. 61 – ธ.ค. 61) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
  -:- ราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารพันธุกรรมพืช หมู่ที่ 5 บ้านปงไคร้ 
  -:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
  -:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม)ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2/2561 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน  
  -:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์และวารสารฯลฯที่ใช้ในที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้านขององค์การบริ 
  ประกาศราคากลาง
  -:- ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารพันธุกรรมพืช หมู่ที่ 5 บ้านปงไคร้ ด้วยวิธีประก 
  -:- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้างท่อลอด คสล. พร้อมราวกันตก หมู่ที่ 4 
  -:- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้างหอถังสูง พร้อมขยายระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 
  -:- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณขยายระบบประปาชุมชนจากบ่อน้ำซับ หมู่ที่ 2 
  -:- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้างลานเศรษฐกิจชุมชนโป่งแยง (ตลาดประชารัฐ) 
  -:- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณถมดินธรรมชาติไหล่ทางถนนสายหลัก หมู่ที่ 5 
  -:- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 6 เริ่มต้นบ้านนายยิ่งถึงนายซาง 
  -:- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 9 
  -:- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้างพนังกันดิน คสล. พร้อมพนังกั้นน้ำ คสล. หมู่ที่ 1 
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร)
  -:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2561 
  -:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2561 
  -:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2561 
  -:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2561 
  -:-  รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2560 
  -:-  รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 
  -:-  รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2560 
  -:-  รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2560 
  -:-  รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2560 


  ผลิตภัณฑ์แปลรูปจากผลิตผลทางการเกษตร


  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    ICT    สำนักงานประกันสังคม   กรมสรรพากร    ธนาคารออมสิน   ธนาคารกรุงไทย   ธนาคาร ธกส   คลังข่าวมหาดไทย   กรมแรงงาน