สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

บริการปรึกษาข้อกฏหมายท้องถิ่น

Tourist Infomation Online

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวสารอาเซียน

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/07/2557
วันนี้
38
เมื่อวานนี้
116
เดือนนี้
2,277
เดือนที่แล้ว
5,018
ปีนี้
18,856
ปีที่แล้ว
13,108
ทั้งหมด
60,643
ไอพี ของคุณ
100.24.209.47


ประกาศผล การประกวดภาพถ่าย โป่งแยงดินแดนในฝัน ประจำปี ๒๕๖๒
กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสอันสำคัญของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์
ประเพณีเข้าพรรษา
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
สืบสานประเพณี น่อ เป๊ โจ่ว ม้ง ณ บ้านแม่สาใหม่ แม่สาน้อย แม่สาใหม่ (ใกล้ม่อนแจ่ม)


-:- ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. สามารถลงทะเบียนสมัครเป็นจิตอาสาใหม่ 
-:- การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (เฉพาะพื้นที่ตำบลโป่งแยง) 
-:- เรื่อง หลักเกณฑ์การประกวดคำขวัญต่อต้านยาเสพติดขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง 
-:- ขอเชิญเที่ยวงานวันเกษตรและของดีโป่งแยง ครั้งที่ 11 ประจำปี 2561 
-:- ขอเชิญผู้รักการถ่ายภาพร่วมประกวดภาพถ่ายสารคดีเกี่ยวกับ วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี ธรรมชาติและสิ่งแวด 
-:- ประชาสัมพันธ์ เรื่องแอฟพริเคชั่นสำหรับติดต่องานกับทุกที่ว่าการอำเภอ  
-:- ขอเชิญผู้รักการถ่ายภาพร่วมประกวดภาพถ่ายสารคดีเกี่ยวกับ วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี ธรรมชาติและสิ่งแวด 
-:- ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคหนังสือ ตำราเรียน เพื่อการเรียนรู้ และเป็นประโยชน์ในการศึกษา 
-:- ตารางฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า-ตำบล 
-:- รับสมัครสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา 


ตามรอยเสด็จ
บวกเต๋ย
บ้านกองแหะ
ผาต๊ะ
สวนทูนอิน
เส้นทางตามรอยเสด็จฯ ดอยผาฆ้องผากลอง
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านกองแหะ
วัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ
บ้านสวนทูนอิน
รอยพระพุทธหัตถ์ ถ้ำผาต๊ะประกาศผู้ชนะเสนอราคา
-:- ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบวกเต๋ย ม.8 บ.บวกเต๋ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารพันธุกรรมพืช หมู่ที่ 5 บ้านปงไคร้ 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม)ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2/2561 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน  
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์และวารสารฯลฯที่ใช้ในที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้านขององค์การบริ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หนังสือพิมพ์และวารสารฯลฯที่ใช้ในที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน เดือน ตุลาคม 256 
-:- ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกตามโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอก 
-:- แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาส 4) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) ช่วงภาคเรียนที่ 1/2561  
ประกาศราคากลาง
-:- ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารพันธุกรรมพืช หมู่ที่ 5 บ้านปงไคร้ ด้วยวิธีประก 
-:- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้างท่อลอด คสล. พร้อมราวกันตก หมู่ที่ 4 
-:- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้างหอถังสูง พร้อมขยายระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 
-:- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณขยายระบบประปาชุมชนจากบ่อน้ำซับ หมู่ที่ 2 
-:- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้างลานเศรษฐกิจชุมชนโป่งแยง (ตลาดประชารัฐ) 
-:- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณถมดินธรรมชาติไหล่ทางถนนสายหลัก หมู่ที่ 5 
-:- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 6 เริ่มต้นบ้านนายยิ่งถึงนายซาง 
-:- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 9 
-:- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้างพนังกันดิน คสล. พร้อมพนังกั้นน้ำ คสล. หมู่ที่ 1 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร)
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2561 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2561 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2561 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2561 
-:-  รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2560 
-:-  รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 
-:-  รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2560 
-:-  รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2560 
-:-  รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2560 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    ICT    สำนักงานประกันสังคม   กรมสรรพากร    ธนาคารออมสิน   ธนาคารกรุงไทย   ธนาคาร ธกส   คลังข่าวมหาดไทย   กรมแรงงาน