พนักงานเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง และพสกนิกรชาวจังหวัดเชียงใหม่